Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Mon, 17 Jun 2013 12:22:05 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

# # # # # #

ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM


2013. június 19.
szerda, 11 óra

Kórádi Zoltán

ELTE, BSc hallgató
(Témavezető: Pályi András, ELTE, Anyagfizikai Tanszék)

"Elektronállapotok szén nanoszerkezetekben"
(szakdolgozati előadás próbája)


Szakdolgozatomban a grafén elektronszerkezetének elméleti leírását
fogjuk tárgyalni szoros kötés (tight binding) közelítésben. A módszer
rövid ismertetése után az irodalomban is megtalálható sávszerkezeti
eredményeket reprodukáljuk tömbi grafénre és nanoszalagokra (armchair,
zigzag), majd a spin-pálya kölcsönhatással kiegészített modellel leírjuk
az élállapotok megjelenését szalagokban, és röviden tárgyaljuk azok
jelentőségét.

Az előadás anyaga elérhető innen:
http://glu.elte.hu/~statfiz/eloadasok/Koradi_Zoltan_szakdolgozat_2013.pdf


1117, Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb 2.54
honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page