Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Fri, 21 Jun 2013 21:44:37 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

# # # # # #

ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM


2013. június 26.
szerda, 11 óra

Kern Zoltán

MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont,
Földtani és Geokémiai Intézet

"Hőmérsékleti változások lenyomata illetve annak visszafejtése földtani
képződményekből: elméleti megközelítések és gyakorlati problémák"


A Föld éghajlatában 10^6 éves skálán a tektonikai folyamatok szerepe
meghatározó, míg 10^4 éves ingadozásokban már a pályaelemek változásai
miatt bekövetkező energia-eloszlásbeli különbségek játsszák a fő
szerepet. Üledékes geológiai képződményekben sokféleképp rögzülhet a
felszínközeli hőmérsékleti viszonyokra vonatkozó információ. Az
előadásban két olyan képződménytípust tárgyal, melyek igen sokat
emlegetett adatforrásai az utóbbi évezredek éghajlatváltozásait tárgyaló
munkáknak. A sarkvidéki jégtakarókból kiemelt jégfuratok és a barlangi
cseppkő-képződmények is rögzítik a képződési hőmérsékletet. Az előadás
kitér majd a hőmérsékleti jelet rögzítő geokémiai folyamatokra, a
képződmények korolására, a rekonstrukciós technikákra és ezek terhelő
leggyakoribb bizonytalansági tényezőkre is.


1117, Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb 2.54
honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page