Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] A jog

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] A jog


Chronological Thread 
  • From: "Geza I. Mark" <mark AT sunserv.kfki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] A jog
  • Date: Fri, 03 Aug 2012 12:24:47 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Olvasók!

A jog a társadalomnak egy olyan alrendszere, amelynek megvannak a maga működési sajátosságai. Szerencsére életemben nem sok dolgom volt jogi ügyekkel, de abból a kevésből, amivel igen, megtanultam, hogy a jognak nagyon furcsa és rendkívül formális a logikája. Módfelett eltér a mindennapi gondolkodástól. (Ez a fizikával is így van egyébként, csak azt mi, fizikusok, már megszoktuk.)

Elmondok egy esetet, ami jól megvilágítja ezt az állításomat. Ugyan nem büntetőügy, hanem polgári. Barátom árajánlatot kért néhány vállalkozótól egy bizonyos munkára. Az árajánlatok közül kiválasztotta azt, ami legkedvezőbbnek tűnt számára. Egy-két hónap múlva egyszercsak egy un. "fizetési meghagyás" érkezett a címére a bíróságtól az egyik, nem kiválasztott válalkozó nevében, aki 15.000 Ft-ot akart kapni, mondván, hogy ennyibe került neki az árajánlat elkészítése. (Természetesen korábban szó se volt arról, hogy az árajánlat pénzbe kerül.) Barátom megkérdezte egy jogász ismerősét, aki elmondta, hogy a fizetési meghagyás úgy működik, hogy 15 napon belül a bírósághoz egy un. "ellentmondást" kell benyújtani (megvan az adott formája a a szövegnek), ha ezt nem tesszük meg, akkor a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik és a bíróság behajtja a pénzt, anélkül, hogy érdemben vizsgálná a követelést. Ha viszont -- mondta a jogász -- barátom beadja az "ellentmondás"-t, akkor a bizonyítási teher a másik félre hárul. Barátom így is járt el, beadta az "ellentmondás"-t és ezzel le is zárult az ügy.

Bocsánat a hosszú példáért, csak azért írtam le ilyen részletesen, hogy érzékeltessem, hogy működik a jog. Tehát jelen esetben is, véleményem szerint, jogász tanácsát kell kérni és ő valószínű javasol egy olyan megoldást, amellyel könnyen, gyorsan lezárható az ügy, mindenféle különös felhajtás nélkül.

Üdv: Márk Géza
  • [Fizinfo] A jog, Geza I. Mark, 08/03/2012

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page