Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] RMI Elméleti Osztály Szemináriuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] RMI Elméleti Osztály Szemináriuma


Chronological Thread 
  • From: Balog Janos <balog.janos AT wigner.mta.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>, <rmkiusers AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] RMI Elméleti Osztály Szemináriuma
  • Date: Mon, 16 Apr 2012 12:32:20 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

RMI Elméleti Osztály Szemináriuma

Tisztelettel meghívjuk


Barnaföldi Gergely
(Wigner RMI)

"Nukleáris effektusok tesztje a CERN LHC tervezett 4.4 ATeV p+Pb ütközéseiben."


címmel tartandó szemináriumára.


Helye: Wigner FK RMI III.ép. Tanácsterem
Ideje: 2012. április 20. péntek du. 14:00 óra


Kivonat:

Mintegy 10 éve, a brookhaveni RHIC részecskegyorsító d+Au 200 AGeV-es
ütközéseiben vizsgálta a nagyenergiás nukleáris effektusokat.
E kiemelkedően fontos mérés igazolta, hogy a korábban megfigyelt
jet-elnyomás jelenség az ütközés végállapotában zajlik le, bizonyítva a
Gyulassy-Lévai-Vitev modell létjogosultságát, ill. a centrális Au+Au
ütközésekben a kvark-gluon plazma megkeletkezésére utaló szignatúrát.

A jelenleg rendelkezésre álló elméleti modellek, illetve az LHC Pb+Pb
ütközésekben mért friss adatok alapján az elméletileg jósolt
nagyenergiás kezdő és végállapoti nukleáris effektusok nehezen
szétválaszthatóak LHC energiákon. Ennek okán fontos a d+Au ütközéshez
hasonló, referencia mérés, a várt effektusok előzetes modellezése,
jóslatára.

Jelen szeminárium aktualitását adja, hogy az LHC jelenlegi tervei
szerint 2012 őszén sor kerül p+Pb ütközésekre 4.4 ATeV tömegközépponti
energián. Előadásomban egy korábbi és egy friss 2012-es elméleti elemzés
alapján mutatom be a várható effektusokat.


Szívesen látunk minden érdeklődőt.
Balog János

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page