Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] RMI Elméleti Osztály Szemináriuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] RMI Elméleti Osztály Szemináriuma


Chronological Thread 
  • From: Balog Janos <balog.janos AT wigner.mta.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>, <rmkiusers AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] RMI Elméleti Osztály Szemináriuma
  • Date: Sun, 01 Apr 2012 17:05:47 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

RMI Elméleti Osztály Szemináriuma

Tisztelettel meghívjuk


Ván Péter
(Wigner RMI)

"Nemegyensúlyi termomechanika"


címmel tartandó szemináriumára.


Helye: Wigner FK RMI III.ép. Tanácsterem
Ideje: 2012. április 6. péntek du. 14:00 óra


Kivonat:

A termodinamika viszonyát a mechanikához a statisztikus mechanika és
fenomenologikus egyensúlyi termodinamika vagy esetleg a kinetikus
elmélet és a klasszikus lokális egyensúlyi kontinuumok viszonylatában
szoktuk leggyakrabban elképzelni. Azonban létezik egy másik oldal,
amikor a viszony nem mikro-makro, és a fejlődési, vagy
mozgásegyenletekre vonatkozó termodinamikai megszorításokat kell
megértenünk. Az utóbbi évtizedekben ez a problémakör a termodinamikai
egyensúly illetve a lokális termodinamikai egyensúly meghaladására
vonatkozó intenzív kutatásokra és számos hatékony és érdekes módszer
kidolgozására vezetett (pl. a hidrodinamikában, rugalmasságtanban,
reológiában, hővezetés elméletében, stb.). Ezeknek a módszereknek a
próbaköve az, hogy a legjobban ismert fizikai elméletre, a klasszikus
(kontinuum) mechanikára is alkalmazhatóak-e.

Az előadásban áttekintem a fő elvi kérdéseket és megmutatom, hogyan
használható a termodinamika második főtétele (gyengén) nemlokális és
nemegyensúlyi anyagfüggvények vagy akár fejlődési egyenletek
levezetésére. Az általános módszer alkalmazását a
Ginzburg-Landau-egyenlet, a nemrelativisztikus Korteweg-folyadékok és
az elsőrendű relativisztikus disszipatív folyadékok példáján
szemléltetem.


Szívesen látunk minden érdeklődőt.
Balog János

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page