Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: uhlar AT konkoly.hu (Karola_Uhlar)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] csillagda szeminariuma
  • Date: Fri, 6 Apr 2012 12:08:21 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó
az MTA CSFK Csillagászati Intézete
szemináriumára

Elõadó: Pál András (MTA CSFK CSI)

Cím: A Voynich-kézirat: csillagok, csillagképek és naptárak

Kivonat:
A Voynich-kézirat egy jó állapotban fennmaradt, feltehetõleg a késõi
középkorból származó dokumentum, melynek sem a nyelve, sem a leíráshoz
használt betûkészlete nem ismert, mint ahogy a szerzõje (vagy szerzõi) és
célja sem. A könyv oldalainak jórésze illusztrációkkal
gazdagított, ezalapján felosztható néhány, nagyjából egyforma hosszúságú
fejezetre. A kézirat maga számos természettudományos és
nyelvészeti vizsgálatnak vethetõ alá, melyek kétértelmû eredményekre vezettek
- így jelenleg az sem zárható ki, hogy egy nagy átverés az
egész. A szöveg így mintegy kiérdemelte a "világ legrejtélyesebb kézirata"
címet, mellyel kapcsolatban számos összeesküvés-elmélet is
született az idõk során. Az elõadásban az általánosabb ismereteken túl
bemutatjuk az egyik fejezet pár sajátosságát is, mely a rajzok
alapján erõsen köthetõ csillagászati és/vagy asztrológiai témához (lásd pl:
68 recto). Ezen szakasz külön érdekessége, hogy a többi
fejezettel ellentétben ez az egyetlen, ahol gyakorlatilag egyértelmû módon
lehet vagy legalábbis lehetne kontextusba helyezni az ábrákat az
írással - már amennyiben valóban van összefüggés...

Az elõadás idõpontja: 2012. április 12., csütörtök 14 óra

Helye: MTA CSFK CSI elõadóterme Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page