Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Fri, 06 Apr 2012 10:00:00 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

# # # # # #

ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM


2012. április 11.
szerda 11 óra

Vincze Miklós

ELTE, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

"Belső hullámok rezonáns keltése rétegzett
áramlástani közegekben"

A sűrűség-rétegzett hidrodinamikai közegek belső hullámainak
vizsgálata rendkívül fontos az óceáni vízkörzés részleteinek jobb
megértése szempontjából. A szél nyíró hatása, vagy épp az árapály
által kellett kicsiny amplitúdójú felszíni kitérések a tengerek,
öblök, tavak mélyebb rétegeiben markáns belső hullámokat
gerjeszthetnek, melyek szerepe a mélységi és a felszíni vizek
keveredése szempontjából jelentős. A belső hullámok és az aljzati
domborzat kölcsönhatásának egy érdekes példája, amikor két küszöb
által közrefogott tengeraljzati területen olyan állóhullámok
keletkeznek, melyek periódusideje megegyezik a kicsiny felszíni
hullámokéval. Ilyen feltételek teljesülése esetén egy rezonanciaszerű
jelenség lép fel, mely nagy amplitúdójú nemlineáris hullámok
keltéséhez vezet. Ezt a nemtriviális dinamikai rendszert vizsgáltuk a
Kármán Laboratóriumban kísérleti, numerikus és elméleti módszerekkel
egyaránt.


1117. Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb
2.54

honlap:
http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #





Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page