Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: uhlar AT konkoly.hu (Karola_Uhlar)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] csillagda szeminariuma
  • Date: Mon, 2 Apr 2012 15:33:16 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó
az MTA CSFK Csillagászati Intézete
szemináriumára

Elõadó: Bebesi Zsófia (MTA Wigner FK)

Cím: Töltött részecske-folyamatok a Szaturnusz Titán holdjánál

Kivonat:
A Cassini-ûrszonda 2004-ben állt pályára a Szaturnusz körül, ennek során
már több mint nyolcvan alkalommal közelítette meg a Titán holdat. A Titán
a Szaturnusz magnetoszférájának belsejében, a magnetopauza közelében
kering, ezáltal, valamint a bolygó magnetodiszkjének mozgása következtében
plazmakörnyezete igen változékony. A Titán körül a Szaturnusz
magnetoszférájával való kölcsönhatás következtében indukált mágneses tér
alakul ki. A mágneses erõvonalak a Titán atmoszférájával való kölcsönhatás
során felgyûrõdnek, és az erõvonalak körül giromozgást végzõ töltött
részecskék elnyelõdnek a felsõ rétegekben, ahol komplex ionizációs
folyamatokban vesznek részt. A töltött részecskék energiaeloszlását és
összetételét Cassini két fedélzeti plazma mûszerével, a CAPS (Plasma
Spectrometer) és a MIMI (Magnetospheric Imaging Instrument)
berendezésekkel, a mágneses teret pedig a fedélzeti Magnetométerrel
vizsgáljuk. Az elõadás során az Titánnal kapcsolatos új eredményeket
mutatom be.

Az elõadás idõpontja: 2012. április 5., csütörtök 14 óra
Helye: MTA CSFK CSI elõadóterme Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page