Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Fri, 27 Apr 2012 10:11:46 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

# # # # # #

ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM


2012. május 2.
szerda 11 óra


Haszpra Tímea

ELTE, Elméleti Fizikai Tanszék

"Aeroszol részecskék terjedése a légkörben:
az Eyjafjallajökull vulkán és a fukushimai baleset"

A légköri aeroszol részecskék terjedésének, dinamikájának
vizsgálata fontos feladat. Az előadásban véges tömeggel és mérettel
rendelkező részecskék követésén alapuló szimulációk bemutatására
kerül sor. A szabad légkörben, nagy skálájú terjedés esetén a
turbulens diffúzió hatása elhanyagolható. Ezzel szemben a
planetáris határrétegben, kisebb skálán fontos szerepet játszik: a
szabad légkörbeli determinisztikus egyenletek a határrétegben egy
sztochasztikus taggal egészülnek ki. A szimulációkat a European
Centre for Medium-Range Weather Forecasts ERA-Interim adatbázis
meteorológiai mezőinek felhasználásával végeztük.

Vizsgálataink egyik célja a határrétegbeli helyes parametrizációk
megtalálása, ennek érdekében összehasonlításokat végeztünk mért
légköri és ülepedési koncentrációkkal. A szimulációkból kitűnik az
is, hogy a részecskék sodródása a légkörben kaotikus. A sodródás
jól jellemezhető a légkörből való kikerülés gyorsaságára utaló
szökési rátával és átlagos tartózkodási idővel, valamint a
vonalszakaszok hosszának nyúlását leíró topologikus entrópiával.
Ezeket a mennyiségeket meghatároztuk az Eyjafjallajökull vulkán
egyik 2010. áprilisi kitörésére, illetve globális átlagokat
számoltunk. A fukushimai baleset esetén a szennyezők nagy része a
planetáris határrétegben jelent meg, ahol már a turbulens diffúzió
is lényeges. Szimulációink kimutatták, hogy a csapadék jelentősen
felgyorsítja az ülepedést. A nedves ülepedés részletes figyelembe
vételére több módszer is lehetséges. Jelenlegi célunk a leginkább
megfelelő módszer kiválasztása.


1117. Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb 2.54
honlap: http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page