Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ortvay kollokvium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ortvay kollokvium


Chronological Thread 
  • From: Szommer Peter <szpl AT metal.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Ortvay kollokvium
  • Date: Fri, 24 Feb 2012 10:02:03 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

ELTE Fizikai Intézet

ORTVAY KOLLOKVIUM

2012. március 1., csütörtök, 15 órakor
Az ELTE Pázmány Péter s. 1/A alatti épületében
földszinti 0.81 előadóban


Gyürky György (MTA Atommagkutató Intézet)
"Kísérleti nukleáris asztrofizikai kutatások
a debreceni Atommagkutató Intézetben"

Kivonatos ismertetés:

A debreceni ATOMKI nukleáris asztrofizikai kutatócsoportja a téma számos részterületén végez kísérleteket. Ebben az előadásban a két legfontosabb kutatási témát mutatom be röviden. Az asztrofizikai p-folyamat a nehéz protongazdag izotópok szintézisének folyamata, melynek jobb megértéséhez ismerünk kell a folyamatban résztvevő magreakciók hatáskeresztmetszeteit. A European Research Council Starting Grant pályázata által is támogatott kutatómunka során proton- és alfa-indukált magreakciók hatáskeresztemetszeteit mérjük az ATOMKI gyorsítóival. A másik jelentős téma a LUNA nemzetközi együttműködésben való részvételünk. Ebben az együttműködésben a világon jelenleg egyedülálló földalatti gyorsítóval vizsgáljuk főként a csillagok hidrogénégési folyamatai szempontjából fontos magreakciókat. Egy-két példán keresztül bemutatom ennek az együttműködésnek a jellegzetességeit.


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page