Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ortvay kollokvium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ortvay kollokvium


Chronological Thread 
  • From: Szommer Peter <szpl AT metal.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Ortvay kollokvium
  • Date: Fri, 03 Feb 2012 11:08:17 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

ELTE Fizikai Intézet

ORTVAY KOLLOKVIUM

2012. február 9., csütörtök, 15 órakor
Az ELTE Pázmány Péter s. 1/A alatti épületében
földszinti 0.81 előadóban


Kálmán Péter (BME, Fizikai Intézet, nyugdíjas)
"Alacsony energiás magreakciók szilárdtest környezetben"

Kivonatos ismertetés:

A hidegfúzióról több mint két évtizede megjelent első közlemények felkavarták a tudományos közvéleményt, mivel abban a formában, ahogy először megjelentek nem bizonyultak tudományosan helytállónak. Mégis mindezek és a gyorsítókkal végzett alacsonyenergiás dd reakciónál szilárdtest (deuterizált fém) targetek esetén tapasztalt anomáliák olyan elméleti munkákat indítottak el, amelyek a szilárdtest környezetnek, ezen belül is a fémekben lévő töltött részeknek (elsődlegesen az elektronoknak) az alacsonyenergiás magreakciókat módosító hatását boncolgatják.

Ebben az előadásban a probléma felvázolása, majd a taszító Coulomb
kölcsönhatás
alacsonyenergiás magreakciók esetén játszott hátráltató szerepének áttekintése
után azzal foglakozunk, hogy a környezettel történő Coulomb kölcsönhatás mennyiben segítheti az alacsonyenergiás magreakciókat.

Az alacsonyenergiás magfolyamatok hatáskeresztmetszetének exponenciális energiafüggését alapvetően meghatározza az un. Coulomb-faktor. A perturbáció számítás másodrendjében a Coulomb-faktor drasztikus növekedése teszi lehetővé azt, hogy az elektronok és a nehéz, pozitív töltésű részecskék által asszisztált magreakciók jelentősen nagyobb rátával menjenek végbe, mint az elsőrendű reakciók, amelyek rátája gyakorlatilag megfigyelhetetlen. (Az egyes folyamatokat konkrét példákkal szemléltetjük.) A Coulomb faktor drasztikus növekedése számottevő rátájúvá tesz még olyan harmad- és negyedrendű folyamatokat is, amelyeknek rezonancia-szerű jellemzői is vannak. A rezonancia-szerű viselkedés ezen folyamatok rátáinak további növekményét okozza. Mindezek alapján kijelenthetjük, hogy sok eddig megfigyelhetetlen rátájúnak gondolt alacsonyenergiás magfolyamat szilárd test környezetben megfigyelhető rátájúvá válik. Az alacsonyenergiás magfolyamatokkal - ezen belül
a hidegfúzióval - kapcsolatos tisztázatlan problémák lehetséges magyarázatával
zárjuk az előadást.Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page