Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ortvay kollokvium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ortvay kollokvium


Chronological Thread 
  • From: Szommer Peter <szpl AT metal.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Ortvay kollokvium
  • Date: Fri, 10 Feb 2012 09:34:33 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

ELTE Fizikai Intézet

ORTVAY KOLLOKVIUM

2012. február 16., csütörtök, 15 órakor
Az ELTE Pázmány Péter s. 1/A alatti épületében
földszinti 0.81 előadóban


Csabai István (ELTE, Komplex Rendszerek Fizikája tanszék)

Kivonatos ismertetés:

A 2011-es fizikai Nobel-díjat Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt és Adam G. Riess kapták szupernóvákon végzett kozmológiai méréseikért. Már a múlt század során Edwin Hubble és később mások által végzett észlelésekben kimutatták, hogy a galaxisok nagyjából a köztük lévő távolsággal arányos sebességgel távolodnak egymástól. Erre alapozva az általánosan elfogadott modell szerint az Univerzum az ősrobbanás során egy (közel) szinguláris pontból keletkezett és azóta tágul. A tágulás rátája sokáig vitatott - mérések híján leginkább filozófiai - kérdés volt. Az Einstein egyenleteken alapuló, általánosan elfogadott nézet szerint a tágulás lassulását várták, de a Nobel-díjjal jutalmazott észlelések meglepő eredménnyel zárultak: az Univerzum gyorsulva tágul. Előadásomban elmondom a felfedezés hátterét, kitérek a különböző mérési módszerekre, azok nehézségeire és vázolom az
eredményekre épülő kozmológiai standard modellt.Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page