Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Fri, 09 Dec 2011 09:58:25 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

# # # # # #

ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM


2011. december 14.
szerda 11 óra

Asbóth János

MTA SZFKI, Kvantumoptikai és Kvantuminformatikai Osztály

"Az optomechanikai csatolás szórási modellje"

A fény mechanikai hatása az utóbbi évtizedekben érdekes effektusból fontos
eszközzé vált az atomfizika, és újabban a nanofizika számára. Fénnyel való
hűtés nélkül nem lenne Bose-kondenzátum, fénnyel csapdázás nélkül optikai
rácsok, és az ún. optomechanikai kölcsönhatás a kvantum-klasszikus átmenet
vizsgálatára használt nano-oszcillátoros kísérletek egy részében is
kulcsszerepet tölt be. Az előadásban egy egyszerű egydimenziós modellt
mutatunk be, amivel a fény szóródása és az ebből eredő, a szóró testekre
ható erő egyszerre számolható. Mozgó testeknél a Doppler-effektus
figyelembevételével a modell számot ad elemi lézeres hűtési
mechanizmusokról is. A szórási modell fő erénye, hogy egyszerre képes
leírni gyengén szóró atomokat, illetve erősen visszaverő tükröket is. A
modellből az atomok esetében jól ismert "sugárzási nyomáson" és a
"dipólerőn" kívül egy új, sugárzási visszahatást leíró tagot is találtunk,
ami az "erős optomechanikai csatolás" tartományában fontos szerepet
játszik. A modell fő alkalmazási területe a kísérletekben egyre gyakrabban
megjelenő összetett rendszerek kezelése. Például, optikai rácsokra
alkalmazva a modell egy újfajta mechanikai instabilitást jósol, ezzel
analóg jelenséget kísérletileg eddig csak sodródó vízcseppek mozgásában
figyeltek meg.

1117. Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb
2.54

honlap:
http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page