Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] [LaPoM] Megdől-e Einstein relativitáselmélete, ha kiderül, hogy tényleg vannak a fénynél gyorsabb részecskék (pl. neutrínók)?

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] [LaPoM] Megdől-e Einstein relativitáselmélete, ha kiderül, hogy tényleg vannak a fénynél gyorsabb részecskék (pl. neutrínók)?


Chronological Thread 
  • From: "Andras JANOSSY, Dr" <janossy AT zpok.hu>
  • To: Gergely Székely <gergely.szekely AT gmail.com>, Istvan Nemeti <inemeti AT gmail.com>
  • Cc: Fizinfo AT lists.kfki.hu, LaPoM <lapom AT phil.elte.hu>
  • Subject: Re: [Fizinfo] [LaPoM] Megdől-e Einstein relativitáselmélete, ha kiderül, hogy tényleg vannak a fénynél gyorsabb részecskék (pl. neutrínók)?
  • Date: Mon, 26 Sep 2011 01:44:07 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Gergely, Hajnal és István!

Nem világos a fejtegetésből, hogy a fő állításotok szempontjából mi a szerepe a megfigyelők lehetséges sebességéről szóló 2 megjegyzéseteknek.

De ami az elsőt illeti, miszerint (az einsteini elméletben) "a fénysebességgel nem haladhat egy megfigyelő", nekem kétségeim vannak.

Először is azért, mert a megfigyelő és a megfigyelt objektum viszonya ezen elmélet gondolatkísérleteiben szimmetrikus (legalábbis addig, emeddig nem vizsgáljuk a megfigyelt objektumot belülről is, az órái járása vagy a [mérő]rúdjai hossza megállapításhoz). Márpedig a földi koordináta-rendszerhez rögzített megfigyelőként elég sok fénysebességgel mozgó objektumot szoktam észlelni - például fotonokat.

Másodszor pedig úgy képzelem, hogy ha én nem is tudok fénysebességgel mozogni, könnyen tudok ácsolni olyan megfigyelő-féleséget, amely fénysebességgel mozog és a tapasztalatait megosztja velem.

Például legyen egy A foton, amelynek a sebességét meg akarom mérni egy fénysebességgel mozgó megfigyelő szempontjából. Az utóbbi szerepére pedig választok egy másik, B fotont (B ~= A). B-t az A-val párhuzamosan küldöm ki, ugyanabban az időpontban indítva - egymáshoz nagyon közelről -, amikor A-t is indítom. Mindkettő becsapódik az indító felszínnel párhuzamosan elhelyezett mérőműszerbe (amelyben mondjuk van két fotodióda). - Nos, ha ugyanakkor csapódnak be, akkor ezzel B azt jelenti számomra, hogy hozzá képest az A sebessége 0 volt.

Másik változat: Egy részecskét és antirészecske párját bocsátom - "lövöm" - ki (egymáshoz viszonylag közelről) egyszerre, egymáshoz nagyon-nagyon lassan közeledő pályán. Tegyük fel, hogy változtatni tudom a kilövés sebességét. Ha ez eléri a fénysebességet, akkor a pármegsemmisüléskor keletkező fotonok közül egy sem fog hozzám visszajutni. (Előzőleg még, a fénysebességhez közeledve egyre hosszabb hullámú rádiósugárzásként érkeztek.)

Ennél érdekesebb a pármegsemmisüléskor előrefelé kisugárzódó fotonok helyzete. Amennyiben a részecske-antirészecske pár sebessége elérte vagy meghaladta a fénysebességet, a reakciókor (közel) előrefelé kisugárzódó fotonokból egy nagyon kis környezetben valami olyasmi keletkezik - jóllehet, nem nyomáshullámokról van szó -, mint a hangrobbanás összetorlódó hullámfrontja. (Hogy mik mehetnek ott végbe ...)

Üdv,
Jánossy András


2011.09.23. 22:46 keltezéssel, Gergely Székely írta:
Kedves LaPoM és Fizinfo olvasók!
Hirtelen nagyon felkapott hír lett, hogy nem kizárt, hogy a kísérleti fizikusok találtak a fénysebességnél gyorsabban haladó neutrínókat.
A hatásvadász írások zöme azt is állítja, hogy ha ez igaz, akkor vége van Einstein relativitáselméletének.
Csak egy idézetet had szúrjak be hangulatkeltésnek az egyik népszerű hírportáról:
"Ha a neutrínók valóban gyorsabbak lehetnek a fénynél, akkor megdől az, hogy a fizika törvényei minden megfigyelő számára azonosak."
Ezt a kérdést szeretném most röviden tisztázni.
Először is a lényeg egy mondatban:
A közhiedelemmel ellentétben nem dől meg a speciális relativitáselmélet, még akkor sem, ha tényleg találnak a fénynél gyorsabban mozgó részecskét!
Részletesebben:
Az eredeti 1905-ös változat semmiképp nem dől meg. Az eredeti változat az két alapfeltevést (informális axiómát) posztulál:
(1) A "fizikai törvények" függetlenek attól, hogy melyik (inerciális) megfigyelő rendszerében írjuk fel őket.
(2) Van olyan (inerciális) megfigyelő, aki szerint a fénysebesség minden irányban ugyanannyi, függetlenül attól, hogy ki bocsátotta ki.
lásd: http://www.fourmilab.ch/etexts/einstein/specrel/www/
Annak ellenére, hogy a fordítások nem szó szerintiek, teljesen világos, hogy az elmélet csak megfigyelőkről (vonatkoztatási rendszerektől) tesz kikötéseket, és semmit nem mond arról, hogy mehet-e egy részecske a fénynél gyorsabban vagy sem.
Az könnyen következik a két posztulátumból, hogy a fénysebesség minden megfigyelő számára, minden irányban ugyanannyi.
Ez azért van így, mert (2) miatt van egy megfigyelő, aki így látja, (1) miatt pedig a többinek is így kell látnia.
Az következik, hogy a fénysebességgel nem haladhat egy megfigyelő.
Ez azért van így, mert egy fénysebességgel haladó megfigyelő látna álló fényjelet.
(1) miatt akkor minden megfigyelőnek azt kellene látnia, hogy a fényjelek állnak, és (2)-be beleszokták érteni, hogy c nem 0.
Az is következik, hogy inerciális megfigyelők nem haladhatnak a fénynél gyorsabban (legalábbis, ha a téridő dimenziója nem 2).
Ez azon múlik, hogy a fénykúp "kívülről" másképp néz ki, mint "belülről"...
Az következik, hogy vagy minden megfigyelő lát a fénynél gyorsabban mozgó részecskéket, vagy egyik se.
!!!Az viszont nem következik, hogy részecskék nem mehetnek a fénynél gyorsabban!!!
(Az meg pláne nem, hogy "semmi" nem mehet gyorsabban. ;-)
Az egy hibás érvelés, hogy ha valami mehet a fénynél gyorsabban, akkor megfigyelő is mehet hisz pl. "ráültetjük". Ugyanis, ha igaz lenne, hogy "ha valamilyen sebességgel mehet részecske, akkor azzal a sebességgel mehet megfigyelő is", akkor abban a pillanatban megdőlt volna a relativitáselmélet, amikor kiderült, hogy vannak fénysebességgel haladó részecskék (pl. fotonok). Hiszen, mint ahogy korábban láttuk az pottyan a két posztulátumból, hogy fénysebességgel nem mehet megfigyelő (kivéve, ha c=0 ;-).

Üdvözlettel,
Andréka Hajnal, Németi István és Székely Gergely

Ui1. Persze lehet gyártani olyan változatát (erősítését) a relativitáselméletnek, ahova betesszük alapfeltevésként, hogy nincs a fénynél gyorsabb részecske. Ekkor olyan elméletet kapunk, ami megdől, ha találnak a fénynél gyorsabb neutrínót. Ilyen elméletek szórványosan találhatók az irodalomban, lásd pl. Borchers és Sen “Mathematical implications of Einstein-Weyl causality” könyve vagy Udo Shelb cikkei. Viszont ezeknek az elméleteknek a megdőlése egyáltalán nem jelenti a relativitáselmélet megdőlését.
Ui2. Ahhoz, hogy a speciális relativitáselmélet működjön, egyáltalán nem kellenek ilyen típusú erős axiómák. Sőt, a relativitáselmélet megragadásához lényegében véve elég Einstein eredeti két posztulátumának az a triviális következménye, hogy "a fénysebesség minden megfigyelő számára minden irányban ugyanannyi", vö. pl. http://arxiv.org/abs/1005.0960, http://arxiv.org/abs/1105.0885 cikkeinket. A cikkekben szereplő axiómarendszerekből nem csak informálisan, hanem teljesen precízen bizonyítható, hogy nem következik, hogy nincsenek a fénynél gyorsabb részecskék (az elmélettel konzisztens az is, hogy vannak ilyen objektumok és az is, hogy nincsenek).

Ui3. A precízen formalizált (pl. matematikai logikában axiomatizált) elméletek egyik nagy előnye, hogy világosan és vitathatatlanul látszik, hogy mi következik az elméletből, és mi nem.
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page