Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ortvay kollokvium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ortvay kollokvium


Chronological Thread 
 • From: Szommer Peter <szpl AT metal.elte.hu>
 • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
 • Subject: [Fizinfo] Ortvay kollokvium
 • Date: Fri, 23 Sep 2011 10:11:13 +0200
 • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
 • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

ELTE Fizikai Intézet

ORTVAY KOLLOKVIUM

2011. szeptember 29., csütörtök, 15 órakor
Az ELTE Pázmány Péter s. 1/A alatti épületében
földszinti 0.81 előadóban

Pályi András ELTE Anygafizikai Tanszék
"Kvantumbitek szilárdtestekben"


Kivonatos ismertetés:

Az elektronspin-rezonancia (ESR) alapvető anyagvizsgálati módszer, melyben a sztatikus mágneses tér által felhasított spin-nívók között egy transzverzális irányú váltóáramú (ac) mágneses tér kelt átmenetet. Egyetlen izolált elektronra alkalmazva az ESR koherens kvantumlogikai kaput valósít meg, aminek szerepe lehet egy jövőbeli elektronspin-alapú kvantumszámítógépben. Az ac mágneses tér bizonyos esetekben, például hiperfinom kölcsönhatás jelenlétében, kiváltható ac elektromos térrel, ami a mágneses térnél könnyebben lokalizálható és így megkönnyíti az egyes kvantumbitek szelektív vezérlését. Szén nanoszerkezetek (grafén, nanocső) elektronjainak izospin ("valley") állapota szintén kontrollálható ac elektromos tér segítségével, ha a mintában rövid hatótávolságú szennyezők is jelen vannak. • [Fizinfo] Ortvay kollokvium, Szommer Peter, 09/12/2011
  • <Possible follow-up(s)>
  • [Fizinfo] Ortvay kollokvium, Szommer Peter, 09/23/2011

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page