Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT namafia.atomki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Fri, 23 Sep 2011 09:43:42 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az MTA Atommagkutató Intézetének előadótermében
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2011. szeptember 28-án, SZERDÁN 14:00-kor

Makovec Alajos, Molnár Tímea,
Pál Gergő, Szitha Kristóf,
Takács Marcell, Tóth László

tartanak beszámolót a 2010 - 2011-ben végzett

kutató hallgatói munkájukról


Az előadások előtt 13:30-tól tea, vendégeket szívesen látunk.


Máté Zoltán


A tudományos kutatásba bekapcsolódó egyetemi hallgatókat az Atomki kutató
hallgatói ösztöndíjjal is támogatja. Először erre a 2010-2011-es tanévben
került sor. Az intézet honlapján olvasható interjúk mellett a jelen
beszámolók további információt adanak a hallgatók tevékenységéről.


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page