Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ortvay kollokvium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ortvay kollokvium


Chronological Thread 
  • From: Szommer Peter <szpl AT metal.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Ortvay kollokvium
  • Date: Mon, 12 Sep 2011 18:54:26 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

ELTE Fizikai Intézet

ORTVAY KOLLOKVIUM

2011. szeptember 22., csütörtök, 15 órakor
Az ELTE Pázmány Péter s. 1/A alatti épületében
földszinti 0.81 előadóban

Sólyom Jenő MTA SZFKI és ELTE
"Normális, szimmetriasértő és szimmetriát nem sértő,
még sem normális elektronrendszerek szilárd testekben"

Kivonatos ismertetés:
Normális elektronrendszernek nevezzük a szilárd testek vezetési elektronjainak
olyan rendszerét, melyben egy jól definiált Fermi-felület választja el a nagy többségében - a kölcsönhatás miatt alapállapotban sem teljesen - betöltött elektronállapotokat a többnyire üresektől, és a Fermi-felület közelében tetszőleges kis energiával lehet kvázirészecskéket gerjeszteni. Ennek következtében, az elektronok közötti kölcsönhatás ellenére, az elektronok úgy viselkednek, mintha majdnem szabadok lennének. Ilyen a vezetési elektronok rendszere a legtöbb fémben. Valamilyen szimmetria sérülése ettől lényegesen eltérő viselkedést okozhat. Mágnesesen polarizált állapotban a spintükrözési szimmetria, sűrűséghullám-állapotban az eltolási szimmetria, szupravezető állapotban a mértékinvariancia sérül. Az utóbbi években egyre több olyan anyagot ismertünk meg, melyekben ezen szimmetriák nem sérülnek, az elektronrendszer még sem viselkedik normálisan. Ez a helyzet az alacsony dimenziós (kvázi-egydimenziós) anyagokban, a kvantumos Hall-jelenséget mutató állapotban, vagy a magas átmeneti hőmérsékletű szupravezetők ún. ,,normális" állapotában. Az előadás az elektronrendszerek normális állapota mellett az eddig megismert nem normális állapotok jellemzőit mutatja be, és a még nyitott
kérdésekre mutat rá.


  • [Fizinfo] Ortvay kollokvium, Szommer Peter, 09/12/2011

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page