Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT namafia.atomki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Tue, 20 Sep 2011 10:08:01 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az MTA Atommagkutató Intézetének előadótermében
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2011. szeptember 22-én, csütörtökön 11:00-kor

Zolnai László
és
Adománné Zolnai Dóra
(Atomki)

((MT)2!)?


címmel előadást tartanak.

Az előadás előtt 10:30-tól tea.
Vendégeket szívesen látunk.


Máté Zoltán


Kivonat:
Napjainkban sok vita folyik kutatói-oktatói körökben a Magyar
Tudományos Művek Tára (MTMT) c. adatbázisról. Előadásunkban röviden
ismertetjük az adatbázis főbb tulajdonságait. Kitérünk az MTMT és az APHA
(Atomki Publikációs-Hivatkozási Adatbázisa) viszonyára. Javaslatot teszünk
a közeljövő teendőire az MTMT feltöltését illetően. Végül rövid gyakorlati
bemutatóval illusztráljuk az elmondottakat.


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page