Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - csillagda szemin�riuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

csillagda szemin�riuma


Chronological Thread 
  • From: uhlar AT konkoly.hu (Karola_Uhlar)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: csillagda szeminriuma
  • Date: Fri, 22 Apr 2011 11:35:51 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó
az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára

Elõadó: Veres Péter (MTA KTM CSKI)

Cím: Gamma-kitörések csoportjainak fizikai tulajdonságai

Kivonat:
A kitörések Világegyetem legnagyobb energiafelszabadulással járó
robbanásai. Relativisztikus sebességekkel mozgó anyagcsomók ütközésébõl
jönnek létre, kozmológiai távolságokban. Rövid ideig túlragyogják az
égbolt összes gamma-forrását. A két másodpercnél rövidebb kitöréseket a
modellek szerint kompakt csillagok egymásba spirálozása hozza létre, míg
az ennél hosszabbak nagytömegû csillagok magjának összeroppanása révén
keletkeznek. Elõadásom elsõ részében bemutatom a kitörések kutatásának
történetét, kitérek pár érdekes (extrém) kitörésre. Például a GRB 080319B,
z=0.9 vöröseltolódással rendelkezõ kitörést pár másodpercig szabad szemmel
is látni lehetett volna. Az elõadás második felében kitörések
csoport-struktúrájának vizsgálatát mutatom be a Swift mûhold
megfigyeléseire alapozva. Különbözõ csoportosítási eljárásokkal azt
vizsgáltuk, hogy az idõtartam-spektrális keménység síkon hány komponens
segítségével írhatók le a kitörések. Azt találtuk - a korábbi
kutatásainkkal egybehangzóan -, hogy egy harmadik csoportnak is léteznie
kell, az általában felmerülõ rövid és hosszú csoport mellett.
Megvizsgáltuk azokat a tulajdonságokat, amelyek megkülönböztetik ezt a
harmadik, közepes idõtartamú csoportot. Azt találtuk, hogy a legfényesebb
állapotukban a csúcsfluxusuk jelentõsen halványabb, mint a rövid és a
hosszú kitörések esetében. Összehasonlítottuk még a
vöröseltolódás-eloszlásukat a másik két csoporttal, megvizsgáltuk az
eloszlásukat az égbolton és azt, hogy hogyan kapcsolódnak a kitörések egy
korábban ismert, lágy fajtájához, a röntgenfelvillanásokhoz.

Az elõadás idõpontja: 2011. április 28., csütörtök 14 óra

Helye: MTA KTM CSKI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page