Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] csillagda szeminariuma - rendkivuli szeminarium - emlekezteto

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] csillagda szeminariuma - rendkivuli szeminarium - emlekezteto


Chronological Thread 
  • From: uhlar AT konkoly.hu (Karola_Uhlar)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] csillagda szeminariuma - rendkivuli szeminarium - emlekezteto
  • Date: Tue, 26 Apr 2011 13:43:38 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó
az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára

Elõadók: Bakos Judit (Instituto de Astrofísica de Canarias)

Cím: A spirálgalaxisok peremvidéke: kulcs a galaxiskeletkezéshez

Kivonat:
A legújabb megfigyelések azt mutatják, hogy a spirálgalaxisok peremvidékén
a várhatónál sokkal több csillag található. A napjainkban elfogadott
elméletet figyelembe véve, mely szerint a csillagkeletkezés beindulásához
a (molekuláris) gáz sûrûségének át kell lépnie a (< 10 Mo pc-2) határt,
a korong külsõ részein a feltételek nem adottak a csillagkeletkezéshez.
Jelenlegi elképzelések szerint ezen csillagok nem itt születtek, hanem az
un. migráció következtében elvándoroltak a galaxis belsõbb régióiban
található keletkezési helyükrõl. A migráció egyik következménye, hogy a
csillagok korának eloszlásában egy jellegzetes gradiens kepzõdik: a
csillagkeletkezési határon kívül egyre idõsebb csillagok találhatóak. Hogy
megtudjuk, valóban helyes-e ez az elmélet vagy inkább más folyamatok
játszanak szerepet a spirálgalaxisok fejlõdésében, elengedhetetlen
tanulmányoznunk a csillagpopulációk eloszlását. Ebben az elõadásban
szeretném bemutatni, milyen módszereket alkalmazhatunk ennek
kivitelezéséhez. Továbbá, ismertetem azokat az eredményeket, melyekbõl
következtethetünk arra, hogy a migráció valóban jelentõsen befolyásolhatja
a spirálgalaxisok fejlõdését (habár még mindig sok a tisztázatlan kérdés).
Ha a migráció elmélete helyesnek bizonyul, a most induló RAVE és GAIA
missziók teljesen új értelmet nyerhetnek. De érdemes azt is megfontolni,
hogy hatással lehet az élet keletkezésére is: felvetõdik, vajon
szükséges-e definiálni egy "Galaktikus Lakhatósági Zónát".

Az elõadás idõpontja: 2011. április 27., szerda 14 óra

Helye: MTA KTM CSKI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.  • [Fizinfo] csillagda szeminariuma - rendkivuli szeminarium - emlekezteto, Karola_Uhlar, 04/26/2011

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page