Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - csillagda szemin�riuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

csillagda szemin�riuma


Chronological Thread 
  • From: uhlar AT konkoly.hu (Karola_Uhlar)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: csillagda szeminriuma
  • Date: Fri, 29 Apr 2011 10:34:37 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó
az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára

Elõadó: Muraközy Judit (MTA KTM CSKI Napfizikai Obszervatóriuma, Debrecen)

Cím: Vizsgálatok a 24. napciklus elõrejelzésére vonatkozóan

Kivonat:
A nemrég indult 24. számú napciklus meglepõ késése és gyengesége fokozott
figyelmet keltett és a szokásosnál is több vizsgálatot inspirált a soron
következõ maximum erõsségének elõrejelzésére. Vázlatosan áttekintjük a
kérdés vizsgálatának eddigi módszereit. Saját vizsgálataink
katalógusadatokra épülnek. Minden prognosztikai módszer arra a
hallgatólagos feltételezésre épül, hogy a mechanizmus hosszú távon nem
változik, ez jogosíthat fel az extrapolációra. A jelenlegi helyzet egyik
nehézsége abban rejlik, hogy ennek a feltételezésnek a megalapozottsága
gyengülni látszik. Az elõadás utolsó részében erre vonatkozó adalékokat
tekintünk át.

Az elõadás idõpontja: 2011. május 5., csütörtök 14 óra

Helye: MTA KTM CSKI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page