Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - csillagda szemin�riuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

csillagda szemin�riuma


Chronological Thread 
  • From: uhlar AT konkoly.hu (Karola_Uhlar)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: csillagda szeminriuma
  • Date: Fri, 15 Apr 2011 13:51:59 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó
az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára

Elõadó: Frey Sándor(1), Moór Attila(2) ((1)FÖMI Kozmikus Geodéziai
Obszervatórium, (2)MTA KTM CsKI)

Cím: Hogyan mozognak a legjobb égi referenciapontok?

Kivonat:
Hogyan? Mozognak?!
Az elõdás elsõ felében röviden bemutatjuk, hogy miképpen tartják fenn
rádió-interferométeres (VLBI) mérési technikával a jelenleg elérhetõ
legjobb égi vonatkoztatási rendszert. A rendszer (International Celestial
Reference Frame, ICRF) gondosan kiválasztott, kozmológiai léptékû
távolságokban levõ rádiósugárzó aktív galaxismagok (kvazárok) pozícióin
alapul. Nemrég, 2009-ben alkották újra a definícióját, a pontosság
növelése érdekében. Bármennyire is távol vannak tõlünk a kvazárok, a három
évtizednél is hosszabb idõre visszanyúló rendszeres VLBI mérések
megmutatták, hogy a legtöbbjüknek jól detektálható elmozdulása van. A
sajátmozgás értékei legfeljebb néhányszor tíz vagy száz
mikroívmásodperc/év nagyságúak, mégis felmerül a kérdés, hogy miért vannak
egyáltalán. Egy 60-nál is nagyobb elemû minta segítségével azt vizsgáltuk,
hogy milyen összefüggés lehet a kvazárok nagyfelbontású rádiószerkezete és
látszólagos égi pozíciójuk változása között. Az elõadásban az ezzel
kapcsolatos eredményeinket ismertetjük. Közben szóba kerül az is, hogy a
kvazárok VLBI koordinátáinak mérési sorozataiból a mai pontossági szinten
már a Naprendszernek a Tejútrendszer középpontja körüli keringésébõl
adódó, legfeljebb kb. 5 mikroívmásodperc/éves szisztematikus változást, a
szekuláris aberrációt is ki lehet mutatni.

Az elõadás idõpontja: 2011. április 21., csütörtök 14 óra

Helye: MTA KTM CSKI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page