Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - csillagda szemin�riuma - rendk�v�li szemin�rium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

csillagda szemin�riuma - rendk�v�li szemin�rium


Chronological Thread 
  • From: uhlar AT konkoly.hu (Karola_Uhlar)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: csillagda szeminriuma - rendkvli szeminrium
  • Date: Fri, 15 Apr 2011 13:45:00 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó
az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára

Elõadó: Gucsik Arnold (Nyugat-magyarországi Egyetem, Szombathely)

Cím: Katódlumineszcens vizsgálatok a Kabai meteorit forszteritjén:
Asztroásványtani vonatkozások

Kivonat:
A Kabai meteorit a legprimitivebb és a legkevésbé metamorfizálódott szenes
kondrit (CV3). Ezért azt feltételezzük, hogy a kristályosodási fázis elsõ
képviselõi (magnetit, szulfidok, forszterit) a Kabai meteoritban szinte
érintetlenül megmaradtak. A meteoritban található olivin populáciok már
hamar felkeltették a szakemberek érdeklõdését, de napjainkig nem történtek
szisztematikus ásványtani vizsgálatok, melyek segítségével rekonstruálni
tudnánk a Kabai meteorit olivinjeinek (különös tekintettel a
forszteritnek) asztroásványtani környzetét. Több kutatási módszertan
kombinációjával és együttes alkalmazásával (EPMA, SEM-CL, micro-Raman)
részletes információt kaphatunk a forszterit kristályosodásának
szakaszairól, melyeket jól be lehet illeszteni a Kabai meteorit
kialakulási fázisaiba is: a protoplanetáris ködtõl egészen a szülõ égitest
akkréciójáig. Az itt kapott eredmények talán segíthetik a csillagászok
munkáját abban is, hogy a szilikátok elsõ képviselõjeként kikristályosodó
forszterit milyen lumineszcens termeszetû lehet egyes protoplanetáris
ködökben.

Az elõadás idõpontja: 2011. április 20., szerda 14 óra

Helye: MTA KTM CSKI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page