Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Statisztikus Fizikai Nap 2011

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Statisztikus Fizikai Nap 2011


Chronological Thread 
  • From: "Ferenc Kun" <feri AT dtp.atomki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Statisztikus Fizikai Nap 2011
  • Date: Thu, 31 Mar 2011 10:49:00 +0200
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Kolléga!

Az MTA Fizikai Tudományok Osztálya Statisztikus Fizikai Bizottsága
és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Statisztikus Fizikai
Szakcsoportja 2011-ben is megszervezi a hagyományos Statisztikus
Fizikai Napot, amelynek célja, hogy áttekintést nyújtson a hazai
statisztikus fizikai kutatásokról.

Szívesen látunk minden érdekl&#337;d&#337;t és várjuk a
jelentkez&#337;ket, akik rövid, 5-10 perces el&#337;adások keretében
mutathatják be eredményeiket.

Ebben az évben két hosszabb, áttekint&#337; jelleg&#369;
el&#337;adást tervezünk a reggeli és a délutáni blokk elején:

Vicsek Tamás (ELTE): Kollektív mozgás: kísérletek és modellek

Szolnoki Attila (MFA): A fizika és a játékelmélet együttm&#369;ködése

Id&#337;pont: 2011. április 13. szerda, de. 10-t&#337;l du. 4-ig.
Jelentkezési határid&#337;: április 1.

Helyszín: MTA Székház, Kisterem

B&#337;vebb információ és regisztráció a http://www.phys.unideb.hu/sfn/2011
web-oldalon található. Kérjük, továbbitsa ezt a levelet érdekl&#337;d&#337;
kollégáinak is.

Üdvözlettel,
a szervez&#337;k nevében

Vattay Gábor Kun Ferenc
az MTA Stat. Fiz. az MTA Stat. Fiz.
Bizottság Elnöke Bizottság Titkára

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page