Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ortvay kollokvium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ortvay kollokvium


Chronological Thread 
  • From: Szommer Peter <szpl AT metal.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Ortvay kollokvium
  • Date: Fri, 25 Feb 2011 11:25:07 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

ELTE Fizikai Intézet

ORTVAY KOLLOKVIUM

2011. március 03., csütörtök, 15 órakor
Az ELTE Pázmány Péter s. 1/A alatti épületében a földszinti 0.81 előadóban
Szalai István (ELTE, Kémia Intézet, Analitikai Kémiai Tanszék)
"Mintázatképződés kémiai reakció-diffúzió rendszerekben"

Kivonatos ismertetés:
Az oldatfázisú kémiai reakció-diffúzió rendszerek kitűnő kísérleti terepet
nyújtanak nemlineáris dinamikai jelenségek vizsgálatára. Többek között
multistabilitás, oszcilláció, spirál hullámok, gerjeszthetőség és stacionárius
(Turing) mintázatok kialakulása is megfigyelhető viszonylag egyszerű kísérleti
körülmények között. Elvileg a kémiai reakciók széles köre rendelkezik azokkal a kinetikai tulajdonságokkal amelyek szükségesek ezen jelenségek kialakulásához.
Hosszú ideig mégis csak egy-két reakció állt a kísérletezők rendelkezésére. Az
utóbbi évek során azonban sikerült megmutatni, hogy nem csak ez a néhány
"különleges" reakció képes komplex dinamikai viselkedést produkálni. A kémiai
paletta gazdagodása egyre érdekesebb dinamikai viselkedésmódok megfigyelését is lehetővé tette.
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page