Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium


Chronological Thread 
  • From: StatFizSzeminar <statfiz AT glu.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium
  • Date: Fri, 25 Feb 2011 10:03:36 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

# # # # # #

ELTE TTK Fizikai Intézet
STATISZTIKUS FIZIKAI SZEMINÁRIUM

2011. március 2.
szerda 11 óra

Eisler Viktor

Niels Bohr Intézet, Koppenhága

"Ballisztikus és diffúzív transzport határán: Kvantum kizárási folyamat"


Az előadásban bemutatok egy egyszerű egydimenziós rácsmodellt, ahol a
részecskék mozgását részben kvantumos, koherens folyamatok (alagutazás),
részben pedig inkoherens, sztochasztikus események befolyásolják. Az ezek
eredményeképpen létrejövő dinamika átmenetet képez a tisztán ballisztikus,
illetve tisztán diffúzív rendszerek időfejlődése között.


1117. Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, Északi tömb
2.54 -- Novobátzky terem

honlap:
http://glu.elte.hu/~statfiz

# # # # # #
  • [Fizinfo] Stat Fiz Szeminarium, StatFizSzeminar, 02/25/2011

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page