Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ortvay kollokvium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ortvay kollokvium


Chronological Thread 
  • From: Szommer Peter <szpl AT metal.elte.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Ortvay kollokvium
  • Date: Fri, 18 Feb 2011 10:31:13 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

ELTE Fizikai Intézet

ORTVAY KOLLOKVIUM

2011. február 24., csütörtök, 15 órakor
Az ELTE Pázmány Péter s. 1/A alatti épületében a földszinti 0.81 előadóban
Derényi Imre (ELTE, Fizikai Intézet, Biológiai Fizika Tanszék)
"Akusztikai illúziók, avagy a hallás biofizikája"

Kivonatos ismertetés:
A hangok észlelése egy roppant összetett folyamat, amely jelentős mértékben támaszkodik számos fizikai jelenségre. Ezek közül is kiemelendő a Hopf-bifurkáció, amely magyarázatot ad arra, hogy energiabetáplálás segítségével a fül miként képes a nagyon gyenge jeleket is frekvenciaszelektíven felerősíteni. Ennek az erősítésnek azonban a nemlinearitás szükségszerű megjelenésével fizetjük meg az árát, amelyet meglepő akusztikai illúziókkal érhetünk tetten. Az előadásban többek között bemutatásra kerülnek a nemlineáris jelerősítéssel kapcsolatos illúziók is.
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page