Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] pályázati felhívás

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] pályázati felhívás


Chronological Thread 
  • From: Eötvös Loránd Fizikai Társulat <elft AT elft.hu>
  • To: <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] pályázati felhívás
  • Date: Tue, 1 Feb 2011 09:24:16 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Felhívás javaslattételre

A korábbi évekhez hasonlóan az idén is szándékunkban áll kiosztani az Eötvös
Loránd Fizikai Társulat érmeit és díjait. Ezúton is kérem a Társulat
szakcsoportjait, a területi szervezeteket és a Társulat valamennyi tagját,
hogy a Társulat díjainak odaítélésére vonatkozó javaslataikat (pályázatukat)
2011. április 1-jéig szíveskedjenek eljuttatni a Társulat titkárságára (1121
Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33., 31. épület, II.emelet, 315.
szoba).

A díjak odaítélésével kapcsolatban az Alapszabály vonatkozó
rendelkezései az irányadóak, a díjak kiosztására az előreláthatóan 2011.
májusban megrendezendő küldöttközgyűlés keretében kerül sor.

Az Eötvös Társulat kitüntetései és díjaiTudományos díjakA Eötvös Loránd Fizikai Társulat az alábbi tudományos díjakat
adományozhatja:

. Bródy Imre-díjat annak a személynek, aki a fizika alkalmazásának
területén,

. Budó Ágoston-díjat annak a személynek, aki az optika,
molekulafizika vagy a kísérleti fizika területén,

. Detre László-díjat annak a személynek, aki a csillagászatban,
valamint bolygónkkal és annak kozmikus környezetével foglalkozó fizikai
kutatások területén,

. Gombás Pál-díjat annak a személynek, aki az alkalmazott
kvantumelmélet kutatása területén,

. Gyulai Zoltán-díjat annak a személynek, aki a szilárdtestfizika
területén,

. Jánossy Lajos-díjat annak a személynek, aki az elméleti és
kísérleti kutatások területén,

. Novobátzky Károly-díjat annak a személynek, aki az elméleti
fizikai kutatások területén,

. Schmid Rezső-díjat annak a személynek, aki az anyag
szerkezetének kutatása területén,

. Selényi Pál-díjat annak a személynek, aki a kísérleti kutatás
területén,

. Szalay Sándor-díjat annak a személynek, aki az atom- vagy
atommag-fizikában, illetve ezek interdiszciplináris alkalmazási területén,

. Szigeti György-díjat annak a személynek, aki a lumineszcencia-
és félvezető-kutatások gyakorlati alkalmazásában,

. Bozóky László-díjat annak a személynek, aki a sugárfizika és a
környezettudomány területén,

. Felsőoktatási Díjat annak a személynek, aki a felsőoktatás
területén kimagasló eredmény ért el.

Társulati díjak. Eötvös Loránd Fizikai Társulat Érem a Társulat azon tagjának
adható, aki a fizika területén hosszú időn keresztül folytatott kutatási,
alkalmazási vagy oktatási tevékenységével és a Társulatban kifejtett
munkásságával kiemelkedően hozzájárult a fizika hazai fejlődéséhez.

. A Társulat Prometheusz éremmel - "A fizikai gondolkodás
terjesztéséért" - tüntetheti ki azt, aki a fizikai műveltség fokozásához
országos hatással hozzájárult.

. A Társulat Eötvös Plakett emléktárgya annak a tagnak/személynek
ítélhető oda, aki rendkívüli mértékben nyújt segítséget a Társulat
célkitűzéseinek megvalósításához, neves külföldi vendégnek a Társulat
valamely rendezvényén tartott előadása alkalmából.

A Társulat díjaira az Alapszabály szerint a Társulat
szakcsoportjai és területi szervezetei, valamint a Társulat tagjai tehetnek
javaslatot, de minden társulati tag maga is pályázhat a díjakra. A díjak
elnyerésének a társulati tagság nem feltétele. A javaslatokat és a
pályázatokat az illetékes szakcsoportok véleményével együtt a www.elft.hu
weblapról letölthető, vagy a titkárságon beszerezhető űrlap felhasználásával
kell a Társulat titkárságára eljuttatni.

A díjazottak személyéről a Díjbizottság javaslatára a Társulat
Elnöksége dönt.Kádár György főtitkár

  • [Fizinfo] pályázati felhívás, Eötvös Loránd Fizikai Társulat, 02/01/2011

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page