Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] ELFT VakuumFTA Szakcsoport szemináriumai 2011. I. félévben

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] ELFT VakuumFTA Szakcsoport szemináriumai 2011. I. félévben


Chronological Thread 
  • From: "Sandor Bohatka" <bohatka AT namafia.atomki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] ELFT VakuumFTA Szakcsoport szemináriumai 2011. I. félévben
  • Date: Tue, 1 Feb 2011 12:33:04 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az ELFT Vákuumfizikai, -technológiai és Alkalmazásai Szakcsoportja,
a Magyar Vákuumtársaság (HVS),
az MTA Elektronikus Eszközök és Technológiák Bizottsága (EETB)
és az MTA Felületkémiai és Nanoszerkezeti Munkabizottsága
2011. I. félévi közös szemináriumai

Február 15-én 14 órakor
Helyszín: Budapest, a BME V2 épületének (Petőfi híd budai hídfőjénél) 256.
szobája
Farkas Arnold és Solymosi Frigyes (MTA Kémiai Kutatóközpont, NKKI,
Reakciókinetikai Kutatólaboratórium és SZTE Fizikai Kémiai és Anyagtudományi
Tanszék): Atomi felületi adalékolás technológiája és kémiai hatásainak
tanulmányozása HREELS, AES és TDS módszerekkel

Március 22-én 14 órakor
Helyszín: Budapest, a BME V2 épületének (Petőfi híd budai hídfőjénél) 256.
szobája
Misják Fanni (MTA MFA): Fázisszétválási mechanizmusok kétkomponensű
vékonyrétegekben

Május 10-én 13:30-kor
Helyszín: Debrecen, Bem tér 18/B, a DE Szilárdtest Fizikai Tanszék nagy
előadója
- Csik Attila, Erdélyi Gábor, Langer Gábor (DE Szilárdtest Fizikai Tanszék),
Vad Kálmán (ATOMKI): Fémek és szigetelők porlasztása alacsony energiájú
ionokkal
- Előadás után laborlátogatás: az SNMS berendezéshez csatlakoztatott XPS
mérőrendszer
bemutatása

Június 7-én 14 órakor
Helyszín: Budapest, a BME V2 épületének (Petőfi híd budai hídfőjénél) 256.
szobája
Szilágyi Imre Miklós (MTA - BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék), M.
Heikkilä, M. Kemmel, V. Pore, E. Santala, M. Ritala, M. Leskelä (Laboratory
of Inorganic Chemistry, University of Helsinki): Atomi réteg leválasztással
(ALD) előállított nanoszerkezetű fotokatalizátorok


--
Open WebMail Project (http://openwebmail.org)
  • [Fizinfo] ELFT VakuumFTA Szakcsoport szemináriumai 2011. I. félévben, Sandor Bohatka, 02/01/2011

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page