Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] KFKI RMKI Elméleti Főosztály Szemináriuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] KFKI RMKI Elméleti Főosztály Szemináriuma


Chronological Thread 
  • From: "Balog Janos" <balog AT rmki.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu, rmkiusers AT rmki.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] KFKI RMKI Elméleti Főosztály Szemináriuma
  • Date: Wed, 26 Jan 2011 19:38:29 +0100
  • Importance: Normal
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

KFKI RMKI Elméleti Főosztály Szemináriuma


Tisztelettel meghívjuk


Gáspár Merse
(RMKI ELMFO)

"Gömbfelületek dinamikája és alkalmazásuk az általános relativitás
elméletben"


címmel tartandó házivédésére.


Helye: KFKI RMKI III. ép. Tanácsterem
Ideje: 2011. január 31. hétfő du. 14 óra


Kivonat:

Az infinitezimálisan vékony héj egy idealizált modell, azonban rendkívül sok
alkalmazását találjuk az irodalomban a részecske modellektol kezdve a
sztelláris objektumokon és asztrofizikai rendszereken át egészen az
Univerzumot leíró modellekig. Az alkalmazott formalizmus azért is hasznos,
mert az általános relativitás elméletben fontos szerepet játszó egzakt
megoldásokat lehet ,,összeragasztani'' a segítségével. Ennek ellenére nagyon
kevés munka irányult eddig kettonél több héjat tartalmazó rendszerek
vizsgálatára, beleértve héjak ütközése esetén a folytatást, illetve a fekete
lyuk tartomány beli leírást. Ezidáig a héjakkal foglalkozó tanulmányok
leginkább az analitikus leírásra korlátozódtak a legegyszerubb
állapotegyenleteket feltételezve. Doktori dolgozatomban a fent említett
hiányosságokat igyekeztem pótolni. Doktori munkám jelentos része egy olyan
C++ nyelven írt program kifejlesztése volt, mellyel tetszoleges számú
koncentrikus gömbhéj mozgása numerikusan szimulálható a héjak közötti
esetleges ütközések vagy áthatolások figyelembe vételével. A héjakat alkotó
anyag állapotegyenlete héjról-héjra tetszolegesen választható.Dolgozatomban
vizsgáljuk az akusztikus szingularitás jelenségét. Eddington--Finkelstein
koordináták használatával a horizont alatt is követjük a rendszer mozgását
és vizsgáljuk a tömeg infláció jelenségét. Egy speciális alkalmazásként
külön fejezetet szentelünk a garvastarok, egy újfajta alternatív fekete lyuk
modell, stabilitás vizsgálatának.

Szívesen látunk minden érdeklődőt.
Balog JánosArchive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page