Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] KFKI RMKI Elméleti Főosztály Szemináriuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] KFKI RMKI Elméleti Főosztály Szemináriuma


Chronological Thread 
  • From: "Balog Janos" <balog AT rmki.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu, rmkiusers AT rmki.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] KFKI RMKI Elméleti Főosztály Szemináriuma
  • Date: Mon, 10 Jan 2011 15:21:34 +0100
  • Importance: Normal
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

KFKI RMKI Elméleti Főosztály Szemináriuma


Tisztelettel meghívjuk


Herpay Tamás
(RMKI ELMFO)

"Tömeges skalár önkölcsönhatás görbült téridőben"


címmel tartandó szemináriumára.


Helye: KFKI RMKI III. ép. Tanácsterem
Ideje: 2011. január 14. péntek du. 14 óra


Kivonat:

A klasszikus fizikából jól ismert jelenség a sugárzási visszahatás, amely
akkor lép fel amikor egy gyorsuló töltés által kibocsájtott elektromágneses
tér (ön)kölcsönhat saját forrásával és így módosítja annak pályáját. Ezt az
elektromágneses önkölcsönhatást írja le Minkowski térben az
Abraham-Lorentz-Dirac
féle mozgásegyenlet. A szeminárium során azt szeretném bemutatni, hogy
hogyan
kapható meg egy hasonló önkölcsönható mozgásegyenlet abban az esetben amikor
a pontszerűnek tekintett és klasszikusan kezelt részecske egy tömeges
skalármezőhöz csatolódik tetszőleges görbült háttérmetrikájú téridőben.
Továbbá
bemutatom, hogy a kapott eredmények, elméleti érdekességük mellett,
közvetlenül alkalmazhatóak extrém erős mágneses terű neutron csillagok (ún.
magnetárok) elektromágneses terében gyorsuló protonok pionsugárzásának
leírására.


Szívesen látunk minden érdeklődőt.
Balog János


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page