Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Fórum a közoktatási törvény tervezetéről

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Fórum a közoktatási törvény tervezetéről


Chronological Thread 
  • From: Kádár György <kadargy AT mfa.kfki.hu>
  • To: FIZINFO <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Fórum a közoktatási törvény tervezetéről
  • Date: Tue, 11 Jan 2011 16:05:49 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

MEGHÍVÓ az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vitaülésére
AZ ÚJ KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁRÓL

A vitaülés helye: BME Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar, Fizikai Intézet
XI. Budafoki út 8
Időpontja: 2011. január 25 du. 16:00 órától

Az ülés nyilvános fórumot biztosít a Társulat tagságának, hogy kifejthesse véleményét a közoktatási törvény koncepciójáról. ELFT-álláspontot kizárólag azokról a kérdésekről teszünk közzé, amiben a helyszínen egyetértés alakul ki.
A fizika tudománya és közoktatása szempontjából néhány kiemelt fontosságúnak ítélhető kérdés:
1. A fizika tantárgy oktatásának és a természettudományi tárgyból tett érettséginek a helyzete, megítélése a mai közoktatásban, hogyan javulhat a mai helyzet?
2. A fizikatanárok felkészültsége, rövidtávú jobbítási lehetőségek, életpálya modell
3. Tehetséggondozás: kimagasló tehetségű ill. sajátos nevelési igényű tanulók oktatása-nevelése
4. Az iskolák intézményi, szervezeti és szervezési kérdései
5. Az iskola és a szülők
6. A helyszínen remélhetőleg a résztvevők további fontos kérdések megvitatását javasolják

A vitát Tasnádi Péter professzor (ELTE) és Mester András (ELFT alelnök) vezetik.

Az Új Közoktatási Törvény tervezet a http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas honlapon felsorolt információ lista december 3.-i dátumú szakaszából tölthető le

Az ELFT általános és középiskolai oktatási szakcsoportok képviselőinek előzetes (dec. 31 előtt fogalmazott) véleménye a www.elft.hu <http://www.elft.hu/> honlap „AKTUÁLIS” menüpontja alatt Vitaanyag a Közoktatási törvény tervezetéről <http://www.kfki.hu/elft/documents/KOT-Vitanyag_110127.doc> (2010. dec.) címen található

Érdeklődő általános és középiskolai tanár Kollégáink részvételére számítunk.

Az ELFT elnöksége
  • [Fizinfo] Fórum a közoktatási törvény tervezetéről, Kádár György, 01/11/2011

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page