Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: uhlar AT konkoly.hu (Karola_Uhlar)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] csillagda szeminariuma
  • Date: Thu, 28 Oct 2010 13:36:59 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó
az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára

Elõadó: Jurcsik Johanna (MTA KTM CSKI)

Cím: M5 - 100 év - 5 kérdés

Kivonat:
- Mit mond az RR Lyrae csillagok periódusváltozása?
- Mitõl irreguláris, illetve reguláris a periódusváltozás?
- Mi okozhat a kanonikus HB fejlõdési modelleknek ellentmondó erõs
perióduscsökkenést?
- Kik a Blazhko csillagok egy gömbhalmazban?
- Mennyire változhatnak hosszú távon a Blazhko csillagok modulációs
tulajdonságai?

Az elõadás idõpontja: 2010. november 4., csütörtök 14 óra

Helye: MTA KTM CSKI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page