Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: uhlar AT konkoly.hu (Karola_Uhlar)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] csillagda szeminariuma
  • Date: Thu, 14 Oct 2010 12:28:14 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó
az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára

Elõadó: Sódor Ádám (MTA KTM CSKI)

Cím: A CZ Lacertae multiperiodikus Blazhko-modulációja

Kivonat:
Az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézetének Sváb-hegyi 60
cm-es távcsövével 2005 óta folyik az RR Lyrae csillagok modulációjának
többszínfotometriai vizsgálata, a Konkoly Blazhko Survey. A felmérés egy
érdekes célpontja a CZ Lacertae, amelyrõl megállapítottuk, hogy két,
egymástól független periódussal modulált. Ezt a csillagot két egymást
követõ szezonban is megfigyeltük, szerencsés módon épp egy olyan
idõszakban, amikor a csillag pulzációjának periódusa is jelentõs
változásba kezdett. A két megfigyelési idõszak között mindkét moduláció
periódusa és amplitúdója is komoly változásokon ment keresztül, miközben
frekvenciáik 5:4 rezonanciából 4:3 rezonancia közelébe változtak. A
moduláció egyik legkülönösebb jelensége, hogy az egyik modulációs
frekvencia felének megfelelõ modulációs csúcsok is megjelennek a
Fourier-spektrumban. A két, nagyjából azonos erõsségû moduláció jelensége
nem egyeztethetõ össze azon Blazhko-modellekkel, melyek a moduláció
periódusát a csillag forgási periódusához kötik. Az Inverz Fotometriai
Baade-Wesselink analízis segítségével meghatároztuk a csillag átlagos
fizikai paramétereinek a moduláció mindkét periódusa szerinti változásait
mindkét észlelési szezonra.

Az elõadás idõpontja: 2010. október 21., csütörtök 14 óra

Helye: MTA KTM CSKI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page