Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: uhlar AT konkoly.hu (Karola_Uhlar)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] csillagda szeminariuma
  • Date: Thu, 21 Oct 2010 09:59:40 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó
az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára


Elõadó: Szabó Róbert - Kolláth Zoltán - Molnár László (MTA KTM CSKI)

Cím: Új jelenségek RR Lyrae csillagokban a Kepler-ûrtávcsõ megfigyelései
és hidrodinamikai modellek alapján

Kivonat:
A Kepler-ûrtávcsõ által szolgáltatott folyamatos fénygörbéknek
köszönhetõen RR Lyrae csillagokban eddig soha nem látott jelenséget
figyeltünk meg. A névadó RR Lyr és más, Blazhko-modulációt mutató csillag
esetében periódus-kétszerezõdés mutatkozik a Blazhko-ciklus bizonyos
fázisaiban. Hidrodinamikai modellek segítségével reprodukáltuk a
jelenséget, eredetét pedig minden kétséget kizáróan sikerült
visszavezetnünk az alapmódus és egy magas rendû - strange módus jeleit
mutató - felhang közötti rezonanciára. Az elõadásban kitérünk arra is,
hogy mennyiben segítheti a most felfedezett effektus a Blazhko-jelenség
évszázados rejtélyének megoldását.

Az elõadás idõpontja: 2010. október 28., csütörtök 14 óra

Helye: MTA KTM CSKI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page