Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] csillagászati találkozó Esztergomban, most szombaton

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] csillagászati találkozó Esztergomban, most szombaton


Chronological Thread 
  • From: Laszlo Kiss <kiss AT konkoly.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] csillagászati találkozó Esztergomban, most szombaton
  • Date: Mon, 20 Sep 2010 14:35:05 +0200
  • Domainkey-signature: a=rsa-sha1; c=nofws; d=gmail.com; s=gamma; h=sender:from:content-type:content-transfer-encoding:subject:date :message-id:to:mime-version:x-mailer; b=g+ZMFO9DPu+KAUcymIBRlHcdUubQS5A0+FGZt3LOhHNf4S6xKmtopwg54VuS4NBSxt ZVToL1MZhh49KuV/4cKyXmAPsYXdc1hu5H6f0kOnLYnBfouu6i7ctG1RvF+6xiD08E7C lidV/k/uB8nIbCCTXR13dI0v+oEFxCQNVgyVE=
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt listatagok,

Változócsillag-észlelők találkozója Esztergomban

Szeptember 25-én ismét országos találkozóra hívjuk a változócsillagok,
illetve a modern csillagászati kutatások iránt érdeklődőket, ezúttal
Esztergomba, a Technika Házába (Imaház u. 2/a.) A programban előadások
hangzanak el a Herschel, a Kepler, a Swift és a Fermi űrtávcsövekről, az
exobolygók újdonságairól, a csillagrobbanásokkal kapcsolatos új
felismerésekről, illetve az amatőrcsillagászok előtt az utóbbi években
megnyílt távlatokról. Mindenkit szeretettel várunk, a részvétel díjtalan.

A szeptember 25-i rendezvény programja:

10:15 Kiss László: Köszöntő
10:20 Nyerges Gyula: Csillagászat Esztergomban
10:50 Szabó Róbert: Kepler: a mikromagnitúdós forradalom

11:20 szünet

11:35 Kiss Csaba: A Herschel-űrtávcső eredményei
12:05 Vinkó József: Szupernóva-keresés Magyarországon

12:35-13:35 ebédszünet

13:35 Kiss László: Észlelési programok amatőröknek
14:05 Fidrich Róbert: Mi újság az AAVSO-nál?
14:35 Szalai Tamás: Pillantás egy kozmikus szörny gyomrába

Az előadások után megkoszorúzzuk Regiomontanus emléktábláját.

Üdvözlettel,
Kiss László

Laszlo L. KISS
Deputy Director

Konkoly Observatory, Budapest
kiss AT konkoly.hu
www.konkoly.hu/staff/kiss
hirek.csillagaszat.hu
skype: klaci72
phone: +36-1-391-9324
  • [Fizinfo] csillagászati találkozó Esztergomban, most szombaton, Laszlo Kiss, 09/20/2010

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page