Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: uhlar AT konkoly.hu (Karola_Uhlar)
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] csillagda szeminariuma
  • Date: Mon, 20 Sep 2010 15:01:26 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó
az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára

Elõadó: Szabó Róbert (MTA KTM CSKI)

Cím: A Kepler elsõ eredményei

Kivonat:
A Kepler-ûrtávcsõ a NASA és az exobolygókutatás zászlóshajója, de a hozzá
kapcsolódó - zömmel európai szervezõdéssel létrehozott -
csillagszeizmológiai vizsgálatok révén is komoly asztrofizikai
potenciállal rendelkezik. Az ûreszköz Intézetünkben is fontos szerepet
tölt be, ezért az õszi szemeszter elsõ elõadásaként - kedvcsinálóként-
bemutatom a Kepler történetét, célját, szót ejtek felépítésérõl és
technikai jellemzõirõl, valamint egyedülálló teljesítményérõl. Kitérek a
Kepler-misszióhoz kapcsolódó tudományos vizsgálatok szervezõdésére, a
Kepler Asztroszeizmológiai Tudományos Konzorciumra, annak magyar
vonatkozásaira, a Guest Observer programra és az adatok hozzáférhetõségére
is. Bemutatom a Kepler elsõ eredményeit, különös tekintettel az
exobolygófelfedezésekre. Az elsõ magyar eredményekrõl egy késõbbi
szemináriumon számolunk be.

Az elõadás idõpontja: 2010. szeptember 23., csütörtök 14 óra

Helye: MTA KTM CSKI elõadóterme
Budapest, XII., Konkoly Thege M. út 15-17.
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page