Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] KFKI RMKI Elméleti Fo"osztály Szemináriuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] KFKI RMKI Elméleti Fo"osztály Szemináriuma


Chronological Thread 
  • From: "Balog Janos" <balog AT rmki.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] KFKI RMKI Elméleti Fo"osztály Szemináriuma
  • Date: Mon, 20 Sep 2010 14:03:18 +0200
  • Importance: Normal
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

KFKI RMKI Elméleti Főosztály Szemináriuma


Tisztelettel meghívjuk

Takács Gábor
(ELTE Elméleti Fizika Tanszék)

" Gravitáció mint entropikus erő "címmel tartandó szemináriumára.Helye: KFKI RMKI III. ép. Tanácsterem
Ideje: 2010. szeptember 24. péntek du. 14 óra


Absztrakt:

A fekete lyukak entrópiájával kapcsolatos megfontolások vezettek el a
holográfia elvéhez, ami szerint egy tartományon értelmezett, gravitációt
is magában foglaló rendszer szabadsági fokait a tartomány határán (pl.
eseményhorizonton) kell elképzelni (amint az AdS/CFT megfeleltetésben ez
explicite realizálódik is).
Erik Verlinde felvetette, hogy ez az út mintegy megfordítható, azaz a
holografikus elvnek megfelelő entrópiaformulából a gravitáció
Einstein-féle elmélete levezethető. Elképzelése nagy visszhangot váltott
ki, és több más elgondolással is egybevág. Az előadás célja a Verlinde
cikkében szereplő meggondolások és hátterük ismertetése.


Szívesen látunk minden érdeklődőt.
Balog János


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page