Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] KFKI RMKI Elméleti Fo"osztály Szemináriuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] KFKI RMKI Elméleti Fo"osztály Szemináriuma


Chronological Thread 
  • From: "Balog Janos" <balog AT rmki.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] KFKI RMKI Elméleti Fo"osztály Szemináriuma
  • Date: Mon, 27 Sep 2010 12:54:04 +0200
  • Importance: Normal
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

KFKI RMKI Elméleti Főosztály Szemináriuma


Tisztelettel meghívjuk

Bajnok Zoltán
(ELTE Elméleti Fizika Tanszék)

"AdS/CFT, avagy hogyan írhatja le a húrelmélet az er&#245;s kölcsönhatást?"címmel tartandó szemináriumára.Helye: KFKI RMKI III. ép. Tanácsterem
Ideje: 2010. október 1. péntek du. 14 óra


Absztrakt:

Korunk két legjelent&#245;sebbnek tartott megoldatlan kvantumtérelméleti
problémája
az erős kölcsönhatás kvantitatív leírása és a gravitáció kvantumelmélete.
Ezekben hozott el&#245;relépést Maldacena sejtése, az AdS/CFT
megfeleltetés, mely a mértkelméletek és a gravitációt is tartalmazó
húrelmélet közti dualitási kapcsolat. Egyrészr&#245;l a klasszikus (szuper)
gravitációt képezi le er&#245;sen kölcsnható mértékelméletekre,
másrészr&#245;l
a gyengén kölcsnöható mértékelméleteket felelteti meg a kvantumos
gravitációnak.

El&#245;adásomban megismertetem a hallgatóságot Maldacena sejtésével.
Megmutatom, hogyan sikerült azt egzakt számításokkal alátámasztanunk.
Betekintést adok, hogy a sejtést elfogadva milyen módon használhatjuk
azt olyan releváns jelenségek megértésére, melyeket az er&#245;s
kölcsönhatás hoz létre.Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page