Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] vizkomentesites

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] vizkomentesites


Chronological Thread 
  • From: Bukovinszki Ro'bert <ber.lista.mail AT gmail.com>
  • To: Pál Hidas <hidas AT rmki.kfki.hu>, Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] vizkomentesites
  • Date: Tue, 30 Mar 2010 08:49:43 +0200
  • Domainkey-signature: a=rsa-sha1; c=nofws; d=gmail.com; s=gamma; h=message-id:date:from:user-agent:mime-version:to:subject:references :in-reply-to:content-type; b=EaFZszeneaob72U9Bbl90ece3ByRHVsInqUYlOTPSiISpZ7CHSNcWqBueIjwryPVfm vCHI2AXZsd433/t3jCcc/Ad1luy7zAO185DNpGj6y0mkeqlkLU6TACVHyIhvk2WrCkoF 1j36VzQJhsPwRerhTchbdH7h80cky1t+a4oYw=
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

*Kedves Pál*, két momentumra reagálok e leveledből: az első adekvát e listán, a második nem annyira, amiért előre elnézést is kérek a lista olvasóitól...

2010.03.29. 21:27 keltezéssel, Pál Hidas írta:
Valahol valami nagyon átvitt probléma van. */Túl nagy az árok az "áltudomány" és a "szkepticizmus" között./*

"/Túl nagy az árok/"? Mint sok dolog, ebben a valóban "/nem egyszerű/" világban, ez is nézőpont kérdése: én pl. szkeptikusként egyáltalán nem érzem, hogy "/túl nagy/" lenne, vagy lehetne, hiszen az "/egyik halmaz/"-t a másik hiszékenységét kihasználó sarlatánok GÁTLÁSTALAN - /vagy jóhiszemű, de másokat mégis csak félrevezető emberek - /csoportja, a másik a "/valós megismerés/" értékeit szem előtt tartó, azokat a /*tények*/ alapján elfogadó embereké.

A tudomány és a szkepticizmus ma csak egy szűk szekta.

A "/szűk/" jelzőt nem vitatom, ám nem kicsit "/érdekes/" vélemény "/szektá/"-nak minősíteni az emberi megismerésért dolgozó emberek halmazát... ahová Te is tartozol...
/*BeR*, alias a feladó/

------------------------------------------------------------------------
ui.: az alábbi sorok szvsz nem ide valók - /most sem/ -, ám úgy vélem, hogy részemről, érintettségem révén mégis itt illik reagálnom:

Én egyszer hoztam ide egy ártatlan - én azt hittem - analógiát a fizika és a hit közé. Nem volt ártatlan, mert mások nem így hitték. Bírálóim csak azt nem tudták, hogy a fizikát vagy a vallást gyaláztam-e meg. Nos, egyiket sem, de mindez sokat elmond a társadalomról. Minden oldalról.

Visszatértél ehhez a januári "/a szentháromságos analógiához/", s már megbocsáss, de ismét rosszul fogalmazol, ezért _/vissza is utasítom/_!!! Sem Varga Gábor, sem én nem "/bíráltuk/" a nézeteidet, pláne nem "/támadtunk/", pusztán /*kértük/javasoltuk*/, hogy ne ezen a szakmai fórumon hozd elő azt az "/analógiá/t", hanem a neki adekvát helyen. Ezt írtam akkor: "/Jómagam a harmadik, szvsz helyes, szemléletmódban (a vita szempontjából) semleges álláspontból nézve egyiket sem tartom e listára valónak, mert hitvitához vezet ezen a szakmai hír-fórumon. /" Az erre írt, aláíratlan, felháborodott, sokértelmű, ám ködös, a mostanihoz hasonló jelzőket, "/következtetéseket/" - /mint most: "sokat elmond a társadalomról", "Ne is reménykedjetek a felvilágosodásban" / - tartalmazó magánleveledre írt reagálásomra írt válaszod vagy elveszett, vagy netán meg sem írtad?

Ne is reménykedjetek a felvilágosodásban, amíg ilyen támadások érhetik az embert.

Ismétlem */itt is/* - /ha már előhoztad /-, hogy nem csak Neked szabad a véleményed kinyilvánítása, hanem másnak is: talán nem tévedek, ha azt is hozzáteszem, hogy ez az alapvető emberi jogunk nem annyira a vallási kötöttségű társadalmakra, korokra jellemző, hanem az (/úgy-ahogy/) szekularizálódott időkre/helyekre :-)
/*BeR*, alias a feladó/

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page