Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] Szentha'romsa'g a fizika nyelve'n

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] Szentha'romsa'g a fizika nyelve'n


Chronological Thread 
  • From: Diosi Lajos <diosi AT rmki.kfki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] Szentha'romsa'g a fizika nyelve'n
  • Date: Tue, 5 Jan 2010 23:38:21 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Újévi Tréfálkozók!
Sokkal nagyobb a veszély annál, mint hogy a fizikából vett analógiák sérthetik a "hívő érzelmű" - bocs, így írta valaki - listatagot. Hanem egy esetleges negyedik dimenzió felfedezése egyenesen megkérdőjelezné a Szentháromságot, az univerzálisnak gondolt kvantumelmélet jövőbeli korrekciója pedig magával ránthatná az egész monoteizmust. BUÉK!
Diósi Lajos


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page