Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Holl Andras

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Holl Andras


Chronological Thread 
  • From: Szeminarium koordinator <sem-admin AT szfki.hu>
  • To: seminar AT szfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Holl Andras
  • Date: Wed, 6 Jan 2010 07:15:02 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>S Z F K I S Z E M I N Á R I U M

HOLL ANDRÁS (MTA Csillagászati Kutatóintézete, 1121 Budapest, Konkoly Thege
Miklós út 15-17. ):
"Tudományos szakirodalom elektronikus formában: publikálás - archiválás -
keresés - hozzáférés"

Idõpont: 2010. január 12. (kedd) 10:00
Hely: MTA SZFKI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/seminar


Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
Szalay Viktor

sem-admin AT szfki.hu

  • [Fizinfo] [Seminar] SZFKI Szeminarium -- Holl Andras, Szeminarium koordinator, 01/06/2010

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page