Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT namafia.atomki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Mon, 9 Mar 2009 13:28:20 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


Az MTA Atommagkutató Intézetének nagy előadójában
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2009. március 12-én, csütörtökön 11:00-kor

Werner Scheid
(Justus-Liebig Universitat, Giessen)

Adiabatic and diabatic dynamics
of fusion in heavy ion collisions


címmel előadást tart.
Az előadás előtt 10:30-tól tea.
Vendégeket szívesen látunk.

Máté Zoltán


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page