Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Az MCSE tavaszi előadássorozatának

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Az MCSE tavaszi előadássorozatának


Chronological Thread 
  • From: Tepliczky István <tepi AT mcse.hu>
  • To: Fizinfo <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Az MCSE tavaszi előadássorozatának
  • Date: Mon, 09 Mar 2009 22:36:23 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


A Kulin György Szabadegyetem idei tavaszi sorozatának valamennyi eddigi előadása felkerült a Magyar Csillagászati Egyesület médiatárába, talán még az élő adásnál is jobb technikai minőségben. Az erről való meggyőződéshez elég a http://www.mcse.hu/multimedia címre kattintani, de álljon itt egy kis részletesebb kedvcsináló is. Előtte íme a csapat, akinek köszönhető a közvetítés, a rögzítés, a vágási munkák és a szervezési feladatok: Dinnyés Lajos, Kerényi Lilla, Klimaj Renáta, Nyerges Gyula, Pete Gábor, Tepliczky István és Tordai Tamás.

Tehát:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mizser Attila: A Galilei-élmény (2009.02.03.)

A Galilei-élmény átélése és átadása volt Kulin György (1905-1989) egyik legfontosabb üzenete. A Csillagászat Évének is egyik fő feladata ezt a 400 évvel ezelőtt született élményt tovább adni. Az előadás azoknak kíván emléket állítani, akik távcsőépítő munkájukkal segítették ezt az élményátadást az utóbbi hat évtizedben.

http://www.mcse.hu/index.php?option=com_mediatar&task=show&archID=0576&Itemid=338

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Csaba György Gábor: Kepler és Galilei (2009.02.10.)

Galilei és Kepler, korunk csillagászati világképének 17. századi úttörői, kortársak voltak. Meglehetősen egyoldalú kapcsolatukat Kepler kezdeményezte: 1597-ben elküldte Galileinek "Mysterium cosmographicum" című könyvét. Galilei levélben válaszolt; ezzel gyümölcsöző és mindkettőjük számára felettébb hasznos tudományos eszmecsere vehette volna kezdetét. De hiába volt Kepler lelkes és gyors válasza: Galilei következő - és egyben utolsó - levelére 12 évet kellett várnia. Vajon miért nem alakult ki a két tudós közt szorosabb együttműködés? Nem tudhatjuk biztosan; de annyi tény, hogy kettőjük természete, érdeklődése, felfogása és tudományos módszerei is meglehetősen eltérőek voltak.

http://www.mcse.hu/index.php?option=com_mediatar&task=show&archID=0576&Itemid=338

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mizser Attila: John Dobson forradalma (2009.02.17.)

Amatőrök milliói használják a Dobson-távcsöveket, ezeket az egyszerű, azimutális szerelésű Newton-reflektorokat. Az előadás végigköveti a Dobson-távcső fejlődését és elterjedését, és természetesen megpróbál választ adni a kérdésre: csinált-e John Dobson forradalmat?

http://www.mcse.hu/index.php?option=com_mediatar&task=show&archID=0601&Itemid=338

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Szabados László: Távolságméréssel tágított világegyetem (2009.02.24.)

Nemcsak az Univerzum tágul, hanem csillagászati ismereteinket is egyre tágabb tartományból szerezzük - egyre nagyobb távcsövekkel, tökéletesebb és érzékenyebb detektorokkal. De honnan tudjuk, hogy milyen messzire van az, amit megfigyelünk? Az előadás a kozmikus távolságok megállapításának nehézségeit és a megoldás módjait mutatja be - az ötvennél is több (főként asztrofizikai alapokon nyugvó) távolságmeghatározási eljárás közül a legfontosabbak ismertetésével.

http://www.mcse.hu/index.php?option=com_mediatar&task=show&archID=0612&Itemid=338

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tóth Imre: Üstökösök kutatása űreszközökkel (2009.03.03.)

Az égi vándorokról szerzett ismereteinket jelentősen kibővítették az űrkutatás megindulásával a sűrű földi légkör felett keringő, annak zavaró hatásait kiküszöbölő mesterséges holdak. Ma az üstökösmagokat nagy földi teleszkópokkal, űrtávcsövekkel, valamint közvetlen közelről űrszondákkal tanulmányozhatjuk. Az előadásban összefoglaljuk a róluk eddig szerzett ismereteinket, elemezzük, hogy ezek közül melyeket tartjuk biztosnak, elképzelhetőnek, illetve a legújabb tények alapján a "legenda" kategóriába sorolhatóak.

http://www.mcse.hu/index.php?option=com_mediatar&task=show&archID=0613&Itemid=338

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  • [Fizinfo] Az MCSE tavaszi előadássorozatának, Tepliczky István, 03/09/2009

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page