Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Szkeptikus Klub - a természettudományos nevelésröl

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Szkeptikus Klub - a természettudományos nevelésröl


Chronological Thread 
  • From: "Hrasko Gabor" <gabor AT hrasko.com>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Szkeptikus Klub - a természettudományos nevelésröl
  • Date: Sun, 15 Mar 2009 21:02:33 +0100
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

BUDAPESTI SZKEPTIKUS KLUB

2009. március 17. kedd, 18.00 óra
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizika Tanszék
1111 Budapest, Budafoki út 8. F épület III. lépcsőház II. em. 13. terem

Nahalka István
az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar docense

Amikor a természettudományos nevelés szembe halad önmagával
-----------------------------------------------------------

A beszélgetést, vitát felvezető előadásban az a probléma kerül középpontba,
hogy miközben a természettudományos nevelés a világ legtermészetesebb módján
ősellensége kellene, hogy legyen az áltudományosságnak, és a deklarált
céljaiban ez sokszor szerepel is, Magyarországon mintha fordítva sülnének el
a dolgok. Az ádáz harc helyett a természettudományos tantárgyak oktatása
olyan folyamatok generálója, amelyek igencsak kedveznek az áltudományos
nézetek terjedésének. Nem akarja, de teszi. Az okok? Az előadásban három
szempont kerül előtérbe:

1. Ha egy oktatási területen romlik a tanítás színvonala, s az
iskolában a leggyakrabban csak formális az elsajátítás, akkor nehezebb
ellenszegülni az áltudományoknak.

2. Ha a megismerési folyamatok kérdésében annyira érzékeny területen,
mint a természettudományos ismeretek elsajátítása, a tanítás nem követi
adaptívan azt, ahogyan maga a tudomány megismeri a világot, akkor az
zavarokat okoz a tudományos megismerés természetének megítélésében, és
szintén jó táptalajt biztosít az áltudományos nézetek számára.

3. Ha egy iskolai oktatási terület képtelen hiteles, adaptív kép
kialakításához hozzájárulni az adott terület társadalmi szerepét illetően,
esetünkben a természettudományok társadalmi alkalmazásának problematikus
képét közvetíti, akkor is megágyaz az áltudományos nézeteknek.

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT!

További információ:
http://www.szkeptikustarsasag.hu/budapest

A meghívó PDF változata hirdetéshez:
http://tinyurl.com/szklub-20090317

Üdvözlettel,
Szkeptikus Társaság

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page