Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - Re: [Fizinfo] áltudomány

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

Re: [Fizinfo] áltudomány


Chronological Thread 
  • From: Janos Nuspl <nuspl AT konkoly.hu>
  • To: Foldes Istvan <foldes AT rmki.kfki.hu>
  • Cc: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: Re: [Fizinfo] áltudomány
  • Date: Mon, 15 Dec 2008 16:00:00 +0100 (MET)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Lista!

Néhány komment kapcsán, a magam részéről egyben befejezve is:

1. Az téma kapcsán ajánlom mindenki szíves figyelmébe a Scientific American
2009
januári számát (on-line verzió már elérhető). Talán egy hasonló jellegű forma
jobban szolgálta volna a szerkesztőség elképzelését. (Az itteni kritikákkal
ennyiben egyetértek.)

2. A kezemben tartom Nándori Ottó: Gömb és fény - avagy Isten Univerzuma c.
könyvét. (Feltártuk a Mindenség titkát) /2005 a fizika éve/ szerzői kiadás

A könyv hátlapján ez olvasható:

"Ha könyvem megjelenése a politika, a média vagy a tudományos közélet
befolyással rendelkező szereplőin múlt volna, akkor Önök - előző három
könyvemhez hasonlóan - nem foghatnák kezükben most ezt a különös szellemi
alkotást. Az említett jelentős befolyással és hatalommal bíró körök feladata
lenne az országunkban föllelhető értékek népünk javára és dicsőségére való
kiaknázásása. Ők viszont, sajnálatos módon - úgy tűnik - inkább ez ellen
cselekednek."

Nándori Ottó 3 egyéb könyve:
- Logikai aspektusok
- A mindenség üzenete
- Abszolut egyidejűség

A relativitáselmélet cáfolatáról, intelligens plazmagömbökről, és egyebekről
jónéhányan voltunk már kénytelenek véleményt mondani. Ezek zömében alapvető
definiciókat mint sebesség, gyorsulás stb. helytelenül értelmeznek.

A könyvesboltokban ezek a könyvek egy polcon vannak Az idő rövid történetével,
vagy Einstein ismeretterjesztő könyveivel. A boltos mindkettőt el akarja adni,
és nem feladata "osztályozni".

Nézzük meg azonban a fent említett könyv 144. oldalán található könyvek
címjegyzékét:

Ambarcumjan V.A.: Az univerzum kutatásának filozófiai kérdései(Gondolat)
Balogh Z.: Csillagszinház(Szerzői kiadás)
Barrow, J.: A világegyetem születése(Kulturtrade)
Barrow, J.:A fizika világképe(Akadémiai Kiadó)
Davies, P.: Az utolsó három perc
(3 Einstein)
Gribbin, J.: Az idő születése
(2 Hawking)
Jánossy L.: Relativitáselmélet a fizikai valóság alapján (Akadémiai Kiadó)
...
Rees, M: A kezdetek kezdete (Athenaeum Kiadó)
Rees, M.: Csak hat szám (Vince Kiadó)
Weinberg, S.: Az első három perc (Gondolat)
(2 Csillagászati évkönyv)

Mi látszik ebből? A szerző érdeklődő, elolvasott egy csomó ismeretterjesztő
könyvet, amit elért magyarul. Mind remekül megírt zömében.

Mit lehet, vagy kell akkor tenni? Eredményes lehet-e egy további könyv,
folyóirat összeállítás egy ilyen helyzetben? (Feledkezzünk el egy pillanatra,
hogy most másról van konkrétan szó.)

Fordíttatson le az kiadó újabb könyveket, és adja ki őket? Támogassa a
Mindentudás E. adásait? Próbálja meg bepótoltatni fél órás kis blokkokkal azt,
ami elmaradt az általános iskolában, vagy a gimnáziumban, netán az egyetemen?

Fordítsuk meg az állításokat, és védjük a hamisakat, ezzel azonnal gyanússá
téve
azokat? Hirdessük ki, hogy a Föld lapos, és sík, akkor talán összeszedik az
érveket ellene, és így könnyebben megértethetők lesznek a gömbre vonatkozó
állítások, mint pozitív formában?

A falra szerelt LCD és plazma tévéken ismeretterjesztő csatornákat is lehet
nézni, és a "celebek" -et is. A műsort szerkesztők ezt is, azt is tehetnék, a
néző szelektál azzal, hova kapcsol.

Ha az iskolákban is digitális táblák lesznek, akkor megoldódik minden? A
probléma a krétával van, vagy mással?

nj

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page