Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Matematika erettsegi

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Matematika erettsegi


Chronological Thread 
  • From: raics AT tigris.unideb.hu
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Matematika erettsegi
  • Date: Fri, 8 Aug 2008 12:15:10 +0200 (CEST)
  • Importance: Normal
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Lista!

Az oktatás megreformálásában nincs uborkaszezon. Prof dr. Fésüs László, a
Debreceni Egyetem rektora indított el egy újabb szakaszt. A Hajdú-Bihari Napló
2008. július 29. keddi számának 3. oldalán a következő olvasható ("Aki nagyon
akart, bejutott" c. cikk második része):
"- Javaslatot kívánunk tenni a rektori konferencián keresztül a szaktárca
felé a
természettudományi tárgyak óraszámának növelésére, illetve hogy A MATEMATIKA
HELYETT ÉRETTSÉGI TÁRGYKÉNT VÁLASZTHATÓ LEGYEN A FIZIKA, A KÉMIA VAGY A
BIOLÓGIA. MA MÁR UGYANIS SEMMI NEM INDOKOLJA A MATEMATIKA PRIVILEGIZÁLT
HELYZETÉT - jegyezte meg a rektor." (A nagybetűs kiemelés tőlem származik.)

Azt hiszem, nem kell részleteznem ennek a javaslatnak a rendkívül veszélyes
voltát.

A médiába már bekerült, reagálások is vannak. Pálinkás József, az MTA elnöke
élesen ellenzi a kötelező matematika érettségi eltörlését. Érdekesek a
kormányszóvivő, illetve Hiller István nyilatkozatai, amelyek szintén
elutasítják
azt, de rögtön a természetismeret bevezetésére utalnak, amit az iskolák saját
hatáskörben elkezdhetnek. (Az ad hoc bizottság csak ősszel fog javaslatot
tenni,
és semmi előkészítés nem történt a tananyaggal kapcsolatban). Néhány
hozzászólásban pedig már üdvözlik a "rettenetes matematika" súlyának
csökkentését.

Fel kell hívni a fizika (és kémia, biológia) tanárok, kutatók figyelmét a
többszörös veszélyre a kötelező matematika érettségivel kapcsolatban:
- ha egyszer a nagyközönségnek bedobták az eltörlés lehetőségét (híres,
akadémikus orvosprofesszor által!), akkor a szülők országos tüntetéssel
kikényszeríthetik a kormányzattól a végrehajtást;
- a matematika a természettudományokkal együtt a társadalom számára nagyon
veszélyes, mert gondolkodni tanít;
- a természettudományos tárgyak és a matematika oktatói között nagy viszályt
lehet kelteni, hiszen állások megszüntetéséről lesz szó;
- eközben az ifjuság tudatos megrontása, a lakosság végleges és végletes
elbutítása folyik tovább.


Ez az év az oktatási deform éve lesz?
Fogjunk össze, védjük meg még létező értékeinket! Értessük meg környzetünkkel,
mit veszíthetünk oktatásunk leromobolásával.

Üdvözlettel
Raics Péter.Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page