Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Fúziós plazmafizika Post. Doc. állásajánlat a KFKI RMKI-ban

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Fúziós plazmafizika Post. Doc. állásajánlat a KFKI RMKI-ban


Chronological Thread 
  • From: Sandor Zoletnik <zoletnik AT rmki.kfki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Fúziós plazmafizika Post. Doc. állásajánlat a KFKI RMKI-ban
  • Date: Wed, 6 Aug 2008 01:24:05 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Post. Doc. állás az MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet
Plazmafizikai F.osztályán

Az MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet Plazmafizikai
Föosztálya (KFKI RMKI PFFO) 2 éves Post. Doc. pozícióra 2008 szeptember
1-töl felvételre keres numerikus módszerekben jártas fizikus v.
mérnök-fizikus végzettségü munkatársat szabályozott magfúziós kutatási
területre az alábbi konkét témákra:
- Tomográfiás vizsgálatok végzése és tomográfiás módszerek
továbbfejlesztése az ITER kísérlet diagnosztikai rendszerei részére.
- Pellet-plazma kölcsönhatás vizsgálata többkamerás optikai diagnosztika
és numerikus szimulácó segítségével.
- Plazmaturbulencia folyamatok kísérleti vizsgálata és összehasonlítása
numerikus modellek eredményeivel.

A fenti kutatási témák müvelése évente 1-3 hónap külföldi tartózkodást
feltételez, melyet az EURATOM mobility program keretében finanszírozunk.

Elvárt képességek:
- Jó szintü angol írásbeli és szóbeli nyelvi készség.
- Önálló és szisztematikus munkavégzés képessége.
- Jó numerikus érzék és tapasztalat.
- Plazmafizikai, hidrodinamikai, statisztikai ismeretek elönyösek.

Amit nyújtunk:
- Részvétel a fúziós erömü megvalósításában egy nagyon szorosan integrált
európai közösségben.
- Munkatársi v. fömunkatársi bérezés, alkalmankénti külföldi
munkavégzésekkel kiegészítve.
- Nemzetközi kapcsolatok, késöbb hosszabb munkavégzési lehetöség az
európai fúziós program laboratóriumaiban vagy az ITER-nél.
- Fiatal, dinamikus magyar fizikus-mérnök közösség mely Európa majdnem
minden fúziós kisérleténél jelen van és négy ITER diagnosztika
megvalósításában vesz részt.

A témákról és a feltételekröl további információ található az RMKI
honlapján: www.rmki.kfki.hu. A szabályozott magfúziós kutatásokról a
www.magfuzio.hu címen találhatók bevezetök és linkek. Az ITER kísérlet
webcime: www.iter.org.

Pályázati határidö: 2008. augusztus 20.

Érdeklödni lehet:
Zoletnik Sándor Föosztályvezetö:
zoletnik AT rmki.kfki.hu
Kocsis Gábor Osztályvezetö:
kocsis AT rmki.kfki.hu


  • [Fizinfo] Fúziós plazmafizika Post. Doc. állásajánlat a KFKI RMKI-ban, Sandor Zoletnik, 08/06/2008

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page