Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT namafia.atomki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Mon, 5 May 2008 12:40:22 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az MTA Atommagkutató Intézetének nagy előadójában
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2008. május 8-án, csütörtökön 11:00-kor

Veres Gábor
(ELTE)

Korrelációk mérése nehézion-ütközésekben
nagy transzverzális impulzusú részecskékkel

címmel előadást tart.
Az előadás előtt 10:30-tól tea.
Vendégeket szívesen látunk.


Kivonat:
A nehézionok ultrarelativisztikus ütközéseiben az elemi
részecskék ütközéseihez képest teljesen új jelenségek is
fellépnek. Ezek egyike a nagy transzverzális impulzusú
részecskék elnyelődése az ütközés során keletkezett forró,
erősen kölcsönható közegben. Ez az elnyelődött energia
azonban nem vész el, hanem különös módon jelentkezik a
többi részecskével való korrelációkban. A jelenség
magyarázata kapcsán előkerülnek a Mach-kúpok,
Cserenkov-kúpok, lökéshullámok a klassszikus fizikából.
A mindent leleplező korrelációk mérésének egy új, fontos
eredményével is megismerkedünk.


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page