Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Atomki-szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Atomki-szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT namafia.atomki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Atomki-szeminárium
  • Date: Fri, 9 May 2008 19:53:13 +0200 (CEST)
  • List-archive: <http://mailman.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az MTA Atommagkutató Intézetének nagy előadójában
(Debrecen, Bem tér 18/c. 12. ép. III. em.)
2008. május 15-én, csütörtökön 11:00-kor

Veres Gábor
(ELTE)

Az elliptikus folyás és az excentricitás
fluktuácói nehézion-ütközésekben

címmel előadást tart.
Az előadás előtt 10:30-tól tea.
Vendégeket szívesen látunk.


Máté Zoltán

Kivonat:
A nehézionok ultrarelativisztikus ütközéseiben az elemi
részecskék ütközéseihez képest teljesen új jelenségek is
fellépnek. Ezek egyike a végállapoti részecskék
azimutszög-eloszlásának anizotrópiája, az elliptikus folyás.
Ez ma már nem csak nagy eseménypopulációra, hanem
eseményenként is mérhető. Ekkor viszont megvizsgálható ennek a
mennyiségnek az eseményenkénti fluktuációja, ami meglepő
kapcsolatban van az ütközési zóna excentricitásának
fluktuációjával. Ennek kísérleti és elméleti felderítését
mutatja be röviden az előadás.


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page